Dokumendivormid

Mentorkoolituse tellimiseks tuleb paikkonna koolituste tellijaks määratud isikul täita Tellimisleht ja saata aadressil karin@folkart.ee.

Koolitusejärgselt täidab tellija Korraldaja tagasisidelehe ja allkirjastab ka Lähetuslehe.

Mentori tagasisidelehe täidab mentor.

 

Dokumendid saata aadressil: Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit, Pikk 22, Tallinn 10133

 

Täiendav info: Karin Vetsa, karin@folkart.ee, tel 5177272