Käsitööliidu lühifilmid erinevatest käsitöötehnikatest

Meie ajatud käsitöötehnikad elavad meistrite käte vahel veel ka tänasel päeval. Tihtipeale ei jõua aga need teadmised meistri enda kojast kaugemale. Käsitööliidu suurnäitus “Ajatus” tutvustas mitmeid suuri meistreid ja nende töid, mille vastu oli publikul suur huvi.

Meie pärandi hoidmiseks, austamiseks ja olulisemaks teabe levitamiseks on käsitööliit loonud lühifilmide projekti, et salvestada esitlemise ja levitamise eesmärgil meistrite tööd ja käsitöötehnikaid.

 

Projekti käigus valmis 2019.aasta suvel 15 viieminutilist lühifilmi, millest igaüks tutvustab eri meistrit talle omast käsitöötehnikat rakendamas.

Keskenduti oskustele ja protsessidele.

Et piiritleda teemavalikut, on aluseks võetud tarberõivaste ja -esemete valmimisega seotud tehnikad.

Videotele on lisatud ka ingliskeelsed subtiitrid, et neid oleks võimalik kasutada ja esitleda ka välismaalaste ja kuulmispuudega inimeste seas.

Videomeister on Raul Valgiste Harjumaalt, kellega on liidul ka teiste projektide raames olnud korduvalt väga edukas ja kvaliteetne koostöö.

Videote esmaesitlus toimus Mardilaada peaekraanil. Lisaks loodi käsitööliidu veebikeskkond videote levitamiseks.

Tegemist ei ole ühekordse projektiga, vaid konkreetne projekt paneb aluse meie pärandi pikemale kestmisele ja levikule.

Edaspidi keskendutakse käsitööliidu aastateemade raames põhjalikumalt ühe valdkonna spetsiifilisematele tehnikatele, et valmiv videopank oleks kõikehõlmavam.

 

 

 

Lühivideod, milles meistrid esitavad konkreetseid käsitöötehnikaid

 

 

 1. Tohutöö, Andres Rattasepp
 2. Eesti suka kudumine, Anu Pink
 3. Niplispitsi valmistamine, Angelika Nöps
 4. Traditsiooniline kasukavalmistamine, Made Uus
 5. Haapsalu salli kudumine, Haapsalu sallimeistrid
 6. Traditsiooniline nahaparkimine, Kristina Rajando
 7. Potisinisega värvimine, Liis Luhamaa
 8. Muhu teki madalpisteline tikand, Alliki Oidekivi
 9. Traditsiooniline villatöö, Juulika Roos
 10. Kihnu troi kudumine, Elly Karjam
 11. Kirivöö kudumine, Maret Lehis
 12. Pastelde valmistamine, Inna Raud
 13. Villase kanga kudumine, Veinika Västrik
 14. Karjapoisi korv ehk metsik punumine, Margus Rebane
 15. Luust nõelakoja tegemine, Monika Hint

 

 

Lühivideoid näeb siin

 

Vaata kõiki lühivideoid, mis valminud ajavahemikus 2019-2020 siin