Mentorprogramm

 

Mentorlus on praktikas saadud kogemuste edasiandmine ja -kandumine enamkogenult vähemkogenule, mille eesmärgiks on professionaalne ja isiklik areng.

 

Rahvakultuuri mentorprogramm on loodud rahvakultuuri eri valdkondade elujõulisuse tagamiseks läbi õpetajate õpetamise. Programm aitab kaasa taseme ja oskuste tõstmisele valdkonna tippspetsialistide ehk mentorite juhendamisel. Rahvakultuuri mentorprogramm käivitus pilootprojektina 2005. aastal, selle teostajateks said Eesti Kooriühing (EKÜ) ja Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts (ERRS). 2013. aastast laiendati mentorprogramm ka harrastusteatrite ja käsitöö valdkonnale, mida hakkasid teostama vastavad rahvakultuuri keskseltsid – Eesti Harrastusteatrite Liit (EHL) ning Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit (ERKL).

 

Käsitöö mentorprogrammi eesmärk on väärtustada, arendada ja hoida paikkondlikke käsitöötraditsioone kui kultuurinähtust ja elatusallikat. UNESCO vaimse ja kultuuripärandi kaitse konventsiooniga ühinedes on Eesti võtnud kohustuse kaitsta ka traditsioonilisi käsitööoskusi.

 

 

Mentorkoolituste kontaktisik: Karin Vetsa, karin@folkart.ee, tel 5177272 

 

Mentortegevus