Dokumendivormid

Mentorkoolituse tellimiseks tuleb paikkonna koolituste tellijaks määratud isikul täita KT Tellimisleht ja saata aadressil karin@folkart.ee.

Koolitusejärgselt täidab ja (digi)allkirjastab tellija KT Korraldaja tagasiside.

Samuti peab tellija registreerima koolitusel osalejad ja saatma ERKLile osalejate nimekirja. Mentor täidab ja (digi)allkirjastab KT Mentori tagasiside.

Sõidukulude hüvitamiseks esitab mentor Sõidukompensatsioon lehe ja lisab selle juurde originaalkviitungid (piletid vms).

 

 

Dokumendid saata aadressil: karin@folkart.ee või Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit, Pikk 22, Tallinn 10133

 

Täiendav info: Karin Vetsa, karin@folkart.ee, tel 5177272