Täiendkoolituse raamõppekava, rahvarõivaste valmistamine