Mentorkoolitused

 

Rahvakultuuri mentorprogramm käivitus pilootprojektina 2005. aastal, selle teostajateks said Eesti Kooriühing (EKÜ) ja Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts (ERRS). 2013. aastast laiendati mentorprogramm ka harrastusteatrite ja käsitöö valdkonnale, mida hakkasid teostama vastavad rahvakultuuri keskseltsid – Eesti Harrastusteatrite Liit (EHL) ning Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit (ERKL).

 

Mentorlus on praktikas saadud kogemuste edasiandmine ja -kandumine enamkogenult vähemkogenule, mille eesmärgiks on professionaalne ja isiklik areng. Mentorkoolitused on ellu kutsutud rahvakultuuri eri valdkondade elujõulisuse tagamiseks läbi õpetajate õpetamise.

 

UNESCO vaimse ja kultuuripärandi kaitse konventsiooniga ühinedes on Eesti võtnud kohustuse kaitsta ka traditsioonilisi käsitööoskusi. Käsitöö mentorkoolitused aitavad väärtustada, arendada ja hoida paikkondlikke käsitöötraditsioone kui kultuurinähtust ja elatusallikat.

 

 

Mentorkoolituste kontaktisik: Karin Vetsa, karin@folkart.ee, tel 5177272