Paikkonna tegu

Preemia Paikkonna tegu eesmärk on märgata ja tunnustada ettevõtmisi ning eestvedajad tänu millele või kellele edendatakse paikkondlikku rahvakultuuri ning käsitööd. See on tunnustus konkreetsele sündmusele või tegevusele ühel aastal. Kuni aastani 2021 kandis nime Maakonna tegu.
Tunnustustega kaasneb Eesti Kultuurkapitali rahaline preemia ja tunnistus.
Ettepanekuid preemia saamiseks võivad esitada käsitööliidu liikmed, koostööpartnerid, juhatuse liikmed. Otsuse langetab Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu juhatus.

 

 

Tunnustuse Paikkonna tegu (Maakonna tegu) on saanud:

2023

Eesti Kultuuriselts Chicagos

Rahvarõivakooli organiseerimise ja suviste rahvarõivast tuulutamise algatamise eest Põhja-Ameerikas

 

2022

Seto Käsitüü Kogo

Raamat „Seto rahvarõivad“

 

2021

Muhu saare festival „Ilus elab – Eput Päe“

 

2020

Kersti Pook – Põltsamaa kirikuvaiba kudumine

 

2019

Lihula Lilltikandi Selts – paikkondliku käsitöötraditsiooni edendamine ja hoidmine Lihula Lillkirja festivali korraldajana

 

2018

Dagmar Säkäjärv – keskendunud ja põhjalik rahvusliku käsitöö ja rahvarõiva propageerija ja õpetaja, kelle eestvedamisel toimib asjalik ja aktiivne Facebooki leht „Rahvuslikud riided ja rahvariided“

 

2017

Reola Kultuurikeskus koos MTÜ TuleLoo ja Uhti Kõrtsiga – Kedrafesti korraldamine Uhti kõrtsis

 

2016

Saaremaa rahvarõivakool ja rahvarõivaste näitus ning esitlused maakonnas ja Mardilaadal

 

2015

Näitus „Käsitööplahvatus“ Pärnu Muuseumis