Täiendkoolitus

ÕPPEKORRALDUSALUSED

 

Käsitööliit peab üheks oma peaeesmärgiks elukestva õppe, järelkasvu toetamise ja täiendkoolituse kaudu jätkusuutlikkuse tagamist. Seetõttu pakume koolitust, mille koolitustingimustega saate järgnevalt tutvuda.

Koolitusele registreerumine ja koolitusgrupi komplekteerimine

Koolitusele saab registreeruda iga koolituse juures oleva registreerimisevormi ja e-kirja info@folkart.ee kaudu Registreerumisel esitatud isikuandmed (nimi, telefon, e-posti aadress) ei kuulu avalikustamisele.

Grupp komplekteeritakse koolitusele registreerumise järjekorra alusel ja registreerumine on avatud kuni koolituse täitumiseni. Kui grupp on juba täitunud, lisatakse registreerunu ootenimekirja ja temaga võetakse ühendust, kui grupis vabaneb koht.

 

Koolituste korraldus

  • Argipäevadel algavad koolitused tavaliselt kell 17.30 või 18.00 ja kestavad umbes 2–3 tundi.
  • Laupäeviti ja pühapäeviti algavad koolitused kell 10.30 või hiljem ning kestavad maksimaalselt 7 tundi.

 

Koolituse alustamine ja õppekorraldus

Koolitusele registreerudes registreerimislehe alusel sõlmitakse kirjalik kokkulepe õppija ja koolitaja vahel, kus sätestatakse täpsemalt koolituse toimumise kord ja tingimused ning poolte õigused ja kohustused, mis on leitavad koolitustingimuste alt.

Koolitus jaguneb koolituskordadeks. Iga koolituskord koosneb kokkulepitud arvust koolituspäevadest. Koolituspäevad kestvusega üle 4 akadeemilise tunni toimuvad reeglina nädalavahetustel vastavalt koolituse ajakavale, kokkulepitud sagedusega. Koolitaja jätab endale õiguse muuta koolituskordade toimumise aegu, sellest õppijat ette teavitades.

Enne koolituse toimumist saabub infokiri täpsema teavega.

Koolitus viiakse läbi vastavalt õppekavale. Õppetöö toimub õppeklassis, kus on olemas töökohad vastavalt grupi suurusele, sobilik valgustus, lisaks viiekordse suurendusega luuplambid,  presstriikraud ja -laud, lapitööks vajalikud töövahendid jt üldkasutatavad töövahendid, dataprojektor ja tahvel. Koolituskeskuses on õppijatele kohapeal kasutamiseks lai valik erialast kirjandust. Puhkepausidel on võimalus kasutada kööginurka, kus tee-ja kohvi valmistamiseks kõik vajalik, toidu säilitamiseks külmkapp, toidu soojendamiseks ahi.

Õppija võtab kaasa individuaalsed töövahendid ja materjalid.

 

Koolituse eest tasumine

Koolituse eest tasutakse kokkulepitud korras, kas täies ulatuses või osade kaupa arve alusel enne iga koolituskorra algust. Koolituskorra eest tuleb tasuda ka juhul, kui õppija sellel koolituskorral ei osale. Kokkuleppel võib koolituse eest tasuda korraga pikema perioodi eest.

Erandkorras ja kokkuleppel koolituse korraldajaga on võimalik koolituse eest tasuda hilisemal kuupäeval.

Koolitaja tõttu ärajäänud koolituspäevade eest juba tasutud õppemaks tagastatakse.

Hinnasoodustusi ja õppemaksust vabastamist üldjuhul ei tehta.

Õigus koolituse tööst reaalselt osa võtta on siis, kui ettenähtud tähtajaks on tasutud õppemaks.

Maksmine toimub registreerumisel maksekeskuse lingi kaudu või pangaülekandega vastavalt esitatud arvele. Maksekeskuse lingi kaudu tasudes, kuvatakse tellimuse andmeväljad, need tuleb täita, kuvatakse tasu suurus, mille saab tasuda pangalingi kaudu või muu makselahenduse kaudu.

Pangakaardiga kohapeal maksta ei saa.

Koolituste eest tasutakse eurodes.

 

Koolitusest loobumine

Koolitusest loobumise soovist tuleb koolituse juhti teavitada niipea kui võimalik, hiljemalt 48 tundi enne koolituse algust telefoni (+372 5187812) või e-posti teel (info@folkart.ee). Kui koolitusest loobutakse peale koolituse algust, ei tagastata juba toimunud koolituskordade eest tasutud õppemaksu.

 

Koolituselt väljaarvamine

Õppija võib koolituselt välja arvata juhul, kui koolituse tasu pole makstud ettenähtud või kokkulepitud kuupäevaks või kui õppija on puudunud rohkem kui 30% koolituspäevadel.

 

Koolituse lõpetamine, tunnistuse või tõendi väljastamine

Õppijale väljastatakse  koolituse lõpetamise puhul tõend.

Tõendi peal on märgitud koolituse toimumise aeg, maht ja läbiviia(d).

Huvi korral organiseerime ka teisi käsitöökoolitusi. Individuaalkoolituste ja suuremate ning väiksemate gruppide puhul on hind kokkuleppel – küsige hinnapakkumist (info@folkart.ee).

 

Isikuandmete kasutamine

Õppija isikuandmeid kasutatakse ainult selleks, et edastada korralduslikku ja õppetööga seotud infot, väljastada õppetasu arveid ja koolitusel osalemist või läbimist kinnitavaid dokumente.

 

 

KOOLITUSE KVALITEEDI TAGAMISE ALUSED

 

Õppekeskkonna kvaliteedi tagamine

Koolitus toimub õppeklassis, mis on sisustatud vastavalt koolituse eesmärgile ja sisule. Õppetöö toimub õppeklassis, kus on olemas töökohad vastavalt grupi suurusele, sobilik valgustus, lisaks viiekordse suurendusega luuplambid, kuni 5 õmblusmasinat erineva tasemega õmblejale, presstriikraud ja -laud, lapitööks vajalikud töövahendid jt üldkasutatavad töövahendid, dataprojektor ja tahvel. Allikamaja koolituskeskuses on õppijatele kohapeal kasutamiseks lai valik erialast kirjandust. Koopiamasin. Kätepuhastusvahendid ning soovijaile maskid. Puhkepausidel on võimalus kasutada kööginurka, kus tee-ja kohvi valmistamiseks kõik vajalik, toidu säilitamiseks külmkapp, toidu soojendamiseks ahi.

Õppekeskkonna kujundamisel võetakse arvesse õppijate ja koolitajate tagasisidet.

 

Koolitaja kvaliteedi tagamine

Koolitajatelt eeldatakse erialast haridust ja/või piisavat töökogemust ja/või pikaajalist koolitamise kogemust õpetataval erialal. Info koolitajate hariduse ja kogemuse kohta on avaldatud veebilehel www.folkart.ee

Koolitajate töö kvaliteeti hinnatakse õppijate tagasiside põhjal. Tagasisidet jagatakse koolitajatega ja vajadusel tehakse koolitajatele ettepanekuid õppekvaliteedi tõstmiseks.

 

Täiendkoolituse kohta tagasiside kogumine

Koolituse kestel kogutakse õppijatelt ja koolitajatelt suulist tagasisidet ja selle põhjal tehakse vajadusel muudatusi koolituse kõrge kvaliteedi tagamiseks.

Koolituse lõpus küsitakse õppijatelt kirjalikku tagasisidet koolituse sisu, koolitajate, õppekeskkonna ja koolituse korralduse kohta. Tagasisidet jagatakse koolitajatega ning tagasiside analüüsi põhjal viiakse vajadusel edasistes koolitustes sisse muudatused.