Dokumendivormid

Mentorkoolituse tellimiseks tuleb paikkonna koolituste tellijaks määratud isikul täita KT Tellimisleht. Koolituse järgselt täidab paikkondlik tellija KT Korraldaja tagasiside. Tellija  registreerib koolitusel osalejad ja edastab meile osalenute nimekirja.

 

Mentor täidab KT Mentori tagasiside.

 

Sõidukulude hüvitamiseks esitab mentor (digi)allkirjastatud Sõidukompensatsiooni lehe ja lisab selle juurde sõidukulu tõendava originaaldokumendi – kütusekviitungi, sõidupileti.

 

Dokumendid saata: karin@folkart.ee

Täiendav info: Karin Vetsa, karin@folkart.ee, tel 51 77272