Noor käsitöömeister

Noor käsitöömeister on tunnustus kuni 26-aastasele, käsitööerialal õppivale noorele. Preemia eesmärk on märgata ja toetada noori käsitööhuvilisi, suunata tähelepanu nende tegevusele ja toetada nende loomingulist arengut.
Ettepanekuid tunnustuse ja Eesti Kultuurkapitali preemia saamiseks võivad esitada nii kutset andvad koolid, keskseltsi liikmed, juhatuse liikmed. Otsuse langetab käsitööliidu juhatus.

 

Tunnustus antakse üle käsitööliidu Pärandihoidja vastuvõtul veebruaris. Tunnustus antakse eelmise aasta eest.

 

Tunnustuse Noor käsitöömeister on pälvinud:

 

2021

Helene Maria Skovgaard (Räpina Aianduskool, tekstiilkäsitöö eriala)

 

2020

Jaak-Joonas Keldoja (Meelis Kihulase meistrikool)

 

2019

Anett Niine (Kõrgem Kunstikool Pallas)

 

2018

Maarja Palu (TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia)