Auliige

Auliige on ERKL kõrgeim tunnustus. Auliikme staatus antakse isikule, kellel on väljapaistvalt suuri teeneid rahvakunsti ja rahvusliku käsitöö väärtustamisel, hoidmisel ja edasiarendamisel.
Ettepanekuid auliikme staatuse omistamiseks võivad teha liidu liikmed ja koostööpartnerid. Otsuse teeb ja kinnitab juhatus.
Anu Raud – tekstiilikunstnik, professor, töötanud Eesti Kunstiakadeemias ja TÜ Viljandi Kultuuriakadeemias õppejõuna. Heimtali koduloomuuseumi rajaja.

Erna Aljasmets – käsitööliidu üks taastajaliikmeid, tegutses aastaid käsitööõpetaja ja rahvusliku käsitöö propageerijana. Suri 1999.a.

Ingrid Rüütel – folklorist, rahvakultuuri toetaja.

Saima Loik – käsitööliidu üks taastajaliikmeid, endine Eesti Kunstiakadeemia õppejõud, rahvakultuuri edendaja ja toetaja.

Igor Tõnurist – käsitööliidu üks taastajaliikmeid, folklorist, etnoloogi, rahvamuusika-uurija.