Pärandihoidja

Pärandihoidja on Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu ning Rahvakultuuri Keskuse aastaauhind esemelise rahvakunsti alalhoidmise ja edasiarendamise eest:

  • enam silmapaistnud isikule (elutöö või aasta jooksul saavutatud silmapaistvate tulemuste eest);
  • seltsile, organisatsioonile või edukale ettevõtmisele;
  • teatud käsitöövaldkonnas silmapaistvaid tulemusi saavutanud meistrile (alates 2002. aastast).

 

  • Auhinda antakse välja alates 1998. aastast ja ükskord aastas.
  • Ettepanekuid auhinna saamiseks võivad esitada nii keskseltsi liikmed kui ka kõik teised rahvakunstiga seotud seltsid või organisatsioonid.
  • Ettepanekud tuleb esitada kirjalikult hiljemalt 15. jaanuariks Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu juhatusele.
  • Otsuse langetab Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu juhatus.
  • Auhind (tunnistus, Meelis Krigul keraamiline kauss ja rahaline preemia Eesti Kultuurkapitalilt) antakse kätte Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu laiendatud volikogu koosolekul (veebruari 1. nädalavahetusel).

 

 

 

Pärandihoidja 2023. aasta laureaadid:

 

Marja Matiisen, käsitöövaldkonna hoidmise ja edendamise eest;

Külli Uustal, käsitöövaldkonna hoidmise ja edendamise eest Ruhnus;

Tiina Jürgen, käsitöövaldkonna hoidmise ja edendamise eest.

 

_________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pärandihoidja 2022. aasta laureaadid:

 

Elvi Vesik, Kihnu rahvuslike käsitöötraditsioonide alalhoidmise ja edendamise eest,

Ave Matsin, pikaajalise panuse eest pärandkultuuri edendamisel ja käsitööhariduse arendamisel,

Ingrit Kala, Seto rahvuslike käsitöötraditsioonide alalhoidmise ja edendamise eest.

 

 

_________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pärandihoidja 2021. aasta laureaadid:

 

Mareli Rannap, paikkondlike rahvuslike käsitöötraditsioonide alalhoidmise ja edendamise
eest,

Kristi Jõeste, rahvusliku kindakudumise traditsiooni alalhoidmise ja edendamise eest,

Liis Luhamaa, paikkondlike rahvuslike käsitöötraditsioonide alalhoidmise ja edendamise eest.

 

_________________________________________________________________

 

Pärandihoidja 2020. aasta laureaadid:

 

Margus Rebane, korvipunumise traditsiooni säilitamise ja edendamise eest,

Priit Halberg, niplispitsi traditsiooni alalhoidmise ja edendamise eest,

Algor Streng, sepatöö ja paadiehituse traditsiooni alalhoidmise ja edendamise eest.

 

_________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pärandihoidja 2019 laureaadid:

 

Eva-Liisa Kriis, esemelise rahvakunsti ja alalhoidmise ja arendamise eest,

Olga Kublitskaja, paikkondlike rahvuslike käsitöötraditsioonide alalhoidmise ja edendamise eest,

Urmas Veersalu, esemelise rahvakunsti alalhoidmise ja arendamise eest.

 

_____________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotol Anu Pink, Meelis Kihulane, Õnne Uus

 

Pärandihoidja 2018 laureaadid:

 

Anu Pink, pärandtehnoloogia (silmuskudumine) uurimise ja õpetamise eest,
Meelis Kihulane, traditsiooniliste puutöö tehnikate uurimise ja õpetamise eest,
Õnne Uus, vanausuliste traditsioonilise käsitöö uurimise ja õpetamise eest.

 

_____________________________________________________

 

20180210_0167

Fotol Harvi Varkki, Maie Roos, Katre Arula

 

Pärandihoidja 2017 laureaadid:

 

Harvi Varkki, rahvuslike käsitöötraditsioonide alahoidmise ja rahvarõivaprogrammi edendamise eest,
Maie Roos, rahvuslike käsitöötraditsioonide alahoidmise ja edendamise eest,
Katre Arula, rahvuslike käsitöötraditsioonide alahoidmise ja edendamise eest.

_____________________________________________________

 

 

Pärandihoidjad 2016

Fotol Marge Tadolder, Anne Ütt, Anu Randmaa

 

Pärandihoidja 2016 laureaadid:

 

Anu Randmaa, rahvuslike käsitöötraditsioonide alahoidmise ja rahvarõivaprogrammi edendamise eest,
Anne Ütt, paikkondlike rahvuslike käsitöötraditsioonide alahoidmise ja edendamise eest,
Marge Tadolder, paikkondlike rahvuslike käsitöötraditsioonide alahoidmise ja edendamise eest.

_____________________________________________________

 

 

ghjghjgh

Fotol Külli Jacobson, Evar Riitsaar, Kristina Rajando

 

Pärandihoidja 2015 laureaadid:

 

Kristina Rajando, Rahvuslike käsitöötraditsioonide alahoidmise ja edendamise eest (traditsioonilised nahatööd),
Külli Jacobson, Rahvuslike käsitöötraditsioonide alahoidmise ja edendamise eest (Setomaa kirikindad),
Evar Riitsaar, Rahvuslike käsitöötraditsioonide alahoidmise ja edendamise eest (Setomaa traditsioonilised hõbeehted).

 

_____________________________________________________

 

 

kkjhk

Fotol Andres Rattasepp, Kadi Pajupuu, Veinika Västrik

 

Pärandihoidja 2014 laureaadid:

 

Kadi Pajupuu, tekstiilikunstnik, õpetaja. Rahvuslike käsitöötraditsioonide alalhoidmise ja edasiarendamise eest.
Veinika Västrik, kangakudujate alaliidu juht. Rahvuslike käsitöötraditsioonide alalhoidmise ja edasiarendamise eest.
Andres Rattasepp, puu- ja tohutööde alaliidu juht. Rahvuslike käsitöötraditsioonide alalhoidmise ja edasiarendamise eest.

 

____________________________________________________

 

 

 

jllllllllllh

khlhl

 

Fotodel Leida Mägi, Ene Pars, Kersti Loite

 

Pärandihoidja 2013 laureaadid:

 

Leida Mägi, Viljandimaa Rahvakunstiühingu juhatuse esimees. Elutöö preemia rahvusliku käsitöö alalhoidmise ja edasiarendamise eest.
Kersti Loite, Virumaa Kunsti ja Käsitöö Seltsi juhatuse esimees. Rahvusliku käsitöö alalhoidmise ja edasiarendamise eest.
Ene Pars, tekstiilikunstnik, Eesti Lapitöö Seltsi juhatuse liige. Rahvusliku käsitöö alalhoidmise ja lapitöö traditsioonide edasiarendamise eest.

 

_____________________________________________________

 

ttytryryrtyr

 

Ülemine foto: Maaja Kalle, Luule Nurga
Alumine foto: Ahto Raudoja

 

Pärandihoidja 2012 laureaadid:

 

Luule Nurga, Eesti rahvarõivaste uurija, propageerija ja valmistaja. Vanade käsitöötraditsioonide ja -tehnikate alalhoidja ning nõustaja.

Maaja Kalle, Käsitööliidu kauaaegne koostööpartner, rahvuslike traditsioonide alalhoidja ja õpetaja.

Ahto Raudoja, Seto kultuuri edendaja. Raamatu Setomaa tsässonad koostaja.

 

_____________________________________________________

 

kjhkj

Fotol Kärt Summatavet, Eeva Talts, Anni Kreem

 

Pärandihoidjad 2011 laureaadid

 

Anni Kreem, lapitöömeister. Elutööpreemia
Eeva Talts, niplispitsimeiter. Elutööpreemia
Kärt Summatavet, ehtekunstnik

 

_____________________________________________________

 

khkjhk

Fotol Vaike Reemann, Asta Tagel, Mari Viik

 

Pärandihoidja 2010 laureaadid

 

Vaike Reemann on Eesti Rahva Muuseumi teadur-kuraator.
Elutööpreemia eesti rahvuslike käsitöötraditsioonide hoidmise ja edasiarendamise eest. Tema panuseks pikaajaline teadustöö muuseumis, õppejõud, vaibakogude digitaliseerija ning käsitöötraditsioone tutvustavate publikatsioonide autor.
Asta Tagel on Põlva käsitööklubi kauaaegne juht.
Elutööpreemia eesti rahvuslike käsitöötraditsioonide hoidmise ja edasiarendamise eest. Tema panuseks on pikaajaline käsitöövaldkonna edendamine Põlvamaal, Põlva käsitööklubi juhtimine, kohalike käsitöölaatade- ja messide korraldamine.
Mari Viik on Tallinna Rocca al Mare Kooli puutööõpetaja.
Puutöönduse traditsioonide kandja ja edasiarendaja.
Pikaajaline puutööõpetaja, puutööalase õppekirjanduse autor ja käsitöömeister.

 

_____________________________________________________

 

hjkjh

Fotol Helgi Põllo, Aldo Järvsoo, Eevi Astel

 

Pärandihoidja 2009 laureaadid

 

Eevi Astel, Eesti Rahva Muuseumi peavarahoidja. Käsitööliidu taasasutaja liige, pikaaegne rahvakultuuri hoidja ja propageerija.
Helgi Põllo, Hiiuma Muuseumi peavarahoidja. Paikkondlike rahvakunstitraditsioonide alalhoidja ja edasikandja.
Aldo Järvsoo, moekunstnik. Rahvuslike käsitöötraditsioonide särav kasutaja oma loomingus.

 

_____________________________________________________

 

Pärandihoidja 2008 laureaadid:

 

Silvi Allimann, pikaajaline rahvarõivameister ja koolitaja,
Silja Nõu, OÜ Kodukäsitöö rahvarõivaspetsialist, pikaajaline meister ning koolitaja,
Reet Piiri, Eesti Rahva Muuseumi teadur – üks suuremaid rahvarõiva asjatundjaid, avaldanud hulgaliselt rahvarõivateemalisi artikleid ja raamatuid; koolitanud ja nõustanud rahvarõivavalmistajaid ja -huvilisi.

 

_____________________________________________________

oopo

Fotol Igor Tõnurist, Riina Tomberg, Kaalu Kirme

 

Pärandihoidja 2007 laureaadid:

 

Kaalu Kirme, Tallinna Ülikooli emeriitprofessor, kunstiteadlane, rahvuslike ehete uurija,
Igor Tõnurist, etnoloog ja rahvarõivaste asjatundja, rahvamuusik,
Riina Tomberg, tekstiilikunstnik.

 

 

_____________________________________________________

 

yutyuyt
Fotol Meedy Hiielo, Anna Kõivo ja Aime Edasi

 

Pärandihoidja 2006 laureaadid:

 

Meedy Hiielo on Ida-Virumaa Käsitööseltsi üks asutajaliige ja kuni käesoleva ajani juhatuse liige, tema toel korraldatakse Sillamäel Suveharja päeva ja igasuviseid käsitööpäevi Karjamäe hobitalus. Oluline on tema kui õpetaja panus eesti esemelise rahvakultuuri tutvustamisel Ida-Virumaal.
Aime Edasi on Haapsalu Käsitööseltsi esinaine ning Läänemaa Käsitööliste Ühenduse juhatuse liige, traditsioonilise Läänemaa käsitöö alahoidja, lisaks õpetab Läänemaa Kutsehariduskeskuses kudumist.
Anna Kõivo on seto käsitöö kui ka traditsiooniliste käsitöövõtete tutvustaja ja alahoidja, 2006. a. loodud Värska Käsitööseltsi Kirävüü idee autor ja asutajaliige. Samuti ka Setomaa Valdade Liidu poolt ellu kutsutud Interreg projekti käsitöökoolituse üks põhiõpetajaid.

 

 

_____________________________________________________

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Fotol Helju Väli, Rosaali Karjam, Tiiu Maasik ja Ljuba Keskküla

 

Pärandihoidja 2005 laureaadid:

 

Rosaali Karjam, silmapaistev Kihnu kultuuri tundja, hoidja ja edasikandja, meister ja õpetaja,
Tiiu Maasik, rahvuslike käsitöötraditsioonide edasikandja, tuntud käsitöömeister ja kauaaegne käsitööõpetaja Otepääl,
Ljuba Keskküla, hinnatud niplispitsi õpetaja ja tunnustatud meister Tallinnast,
Helju Väli, tipptasemel meister ja niplispitsi propageerija Raplamaalt.

 

_____________________________________________________

 

Pärandihoidja 2004 laureaadid:

 

Saima Loik, elutööpreemia rahvuslike käsitöötraditsioonide alalhoidmise eest. Moekunstnik, kauaaegne Kunstiinstituudi moekateedri õppejõud Saima Loik on EKEKSeltsi üks taastajaliikmeid, alates 1997. aastast selle auliige.
Laine Kadajas, elutööpreemia rahvuslike käsitöötraditsioonide alalhoidmise eest. Kuusalu valla aukodanik Laine Kadajas on käsitööõpetaja ja -meister, asjatundlik rahvarõivaste tundja, nende populariseerija ja valmistaja.
Saima Mägi, elutööpreemia rahvuslike käsitöötraditsioonide alalhoidmise eest. Käsitöömeister Saima Mägi on uurinud Läänemaa rahvariideid ja tekke, õpetanud rahvarõivaste valmistamist ja tikkimist, tunnustust võitnud Läänemaa lilltikandis tekkide tegijana.
Liisi Päeva, elutööpreemia rahvuslike käsitöötraditsioonide alalhoidmise eest. Liisi Päeva on tunnustatud professionaalne kangakudumismeister, aastakümneid olnud kangakudujate õpetaja ja juhendaja.
Aime Lang, meistriauhind rahvuslike käsitöötraditsioonide alalhoidmise eest.Aime Lang on õlgehistöömeister ja õletöö õpetaja, Laiuse käsitöökoja ”Kuldne Õlg” asutaja ja selle juht. 2004. aastal sai õlekäsitöötuba tema initsiatiivil uued avaramad ruumid etnograafiliste õletööde püsinäituse tarvis.

 

_____________________________________________________

Pärandihoidja 2003 laureaadid:

 

Heli Raidla, rahvarõivauurija ning meister Põlvamaalt, elutööpreemia rahvuslike käsitöötraditsioonide alalhoidmise eest,
Meeri Raadik, käsitöömeister ja käsitööedendaja Ida- Virumaalt, elutööpreemia rahvuslike käsitöötraditsioonide alalhoidmise eest,
Laine Sõer, käsitöömeister Tallinnast, meistriauhind rahvuslike käsitöötraditsioonide alalhoidmise eest,
Christi Kütt, Kunstiakadeemia magistrant, noorteauhind rahvuslike käsitöötraditsioonide alalhoidmise eest.

 

_____________________________________________________

 

Pärandihoidja 2002 laureaadid:

 

Virumaa Kunsti ja Käsitöö Selts, 2002.aasta maakondliku sündmuse, konkurss “Tarvas kui Rakvere linna sümbol” algatamise ning Rakvere linna juubeliürituste raames käsitöö ettevõtmiste organiseerimise eest. Seltsi juht Kersti Loite.
Arvi Tooming, puutöömeister Avinurmest – kodukandi käsitöötraditsioonide edasiviimise eest.
Valve Alamaa, kangakuduja Mulgimaalt – elutöö preemia rahvuslike käsitöötraditsioonide alalhoidmise eest.

 

_____________________________________________________

 

Pärandihoidja 2001 laureaadid:

 

Silvi Saarlo, Haapsalu käsitööseltsi esinaine, haapsalu salli traditsiooni hoidmise ja edendamise eest.
Põlva käsitööselts, rahvusliku käsitöö edendamise eest Põlvamaal. Seltsi juhid Asta Tagel ja Heli Raidla.
Linda Elgas, käsitöömeister, haapsalu salli kudumistraditsioonide alalhoidja.

 

_____________________________________________________

 

Pärandihoidja 2000 laureaadid:

 

Ulve Kangro, värvilise setu pitsi propageerimise ja tänapäeva toomise eest.
Järvamaa rahvakunstiühing “Veimevakk”, rahvakunsti edendamise eest maakonnas.

 

_____________________________________________________

 

Pärandihoidja 1999 laureaadid:

 

Prof. Anu Raud, esimene isikuauhind silmapaistva tegevuse eest rahvuslike käsitöötraditsioonide hoidmisel ja väärtustamisel.
Huviselts “Põimik”, vitspunumise oskuste propageerimine ja edasiviimine.

 

_____________________________________________________

 

Pärandihoidja 1998 laureaadid:

 

Viljandi Kultuurikolledzi talukujunduse ja rahvusliku käsitöö eriala esimese lennu lõpetajad Anneli Linn, Marika Korts, Christi Kütt, Kai Maser, Maret Nõgene ja Eva Praks diplomitööde eest. Juhendajad: prof. Anu Raud, Reet Talimaa ja Anu Strandberg.
Haapsalu käsitööselts läänemaa lilltikandi näituse eest Lihulas. (Juht: Silvi Saarlo)
Tallinna Muhu seltsi juures tegutsev käsitööklubi “Kapetad”. Rahvarõivaste traditsiooni alalhoidmise eest. (Elga Kommel)
Eesti Lapitööde Selts – tegevuse ja aastanäituste eest. (Anni Kreem)