Tänukiri

Tänukirjaga autasustatakse füüsilisi ja juriidilisi isikuid, kes on oma tegevusega pikka aega või ühekordse eriti hea saavutusega silma paistnud. Tänukiri antakse nii füüsilistele kui ka juriidilistele isikutele nende juubelitähtpäevade puhul.
Ettepanekuid võivad teha liidu liikmed ja koostööpartnerid. Otsuse teeb juhatus.

 

Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu 80. aastapäeva puhul anda tänukiri alljärgnevatele isikutele kes on andnud oma panuse rahvuslike käsitöötraditsioonide hoidmisel ja edasiarendamisel:

 • Anu Randmaa – MTÜ Rahvarõivas, käsitööliidu juhatuse liige
 • Anne Metsis – Eesti Kunstiakadeemia, moedisaini osakond
 • Anne Uttendorf – Ida- Virumaa Käsitööselts
 • Ave Matsin – Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia rahvusliku käsitöö osakonna juhataja
 • Eeva Talts – Pärnumaa Käsitöökeskus, käsitööliidu juhatuse liige
 • Kadi Pajupuu – tekstiilikunstnik , koolitja
 • Kristi Teder – Eesti Käsitööõpetajate Selts AITA, käsitöömeistrite alaliidu juht
 • Kristina Rajando – Vormsi Käsitööselts, juhatuse liige
 • Kärt Summatavet – ehtekunstnik, koolitaja
 • Lembe Maria Sihvre – MTÜ Etnotuba, käsitööliidu alaliitude nõukoja juht
 • Elvira Liiver Holmström – Tallinna Raekoda, pikaajaline koostööpartner
 • Maire Henno – Tartumaa Käsitöö Keskselts
 • Mare Johandi – koostööpartner Kutsekojast
 • Mare Sihvre – Rahvakunsti Klubi
 • Marju Heldema – Läänemaa Käsitööliste Ühendus
 • Monika Järg – tekstiilikunstnik, koolitaja
 • Riina Arvisto – koostööpartner Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusest
 • Ene Pars – tekstiilikunstnik, Eesti Kultuurkapitali rahvakultuuri sihtkapitali aastapreemia
 • Marketta Luutonen – Soome Käsitöö Liidu tegevjuht
 • Sigre Andreson – MTÜ Seto Käsitüü Kogo juhatuse esinaine

Eesti Kodutööstuse Edendamise Keskseltsi 75. aastapäeval (2004. aastal) said tänukirja järgmised isikud:

 • Aila Kikas – Aila Näpustuudia juht
 • Aime Lang – Laiuse Õlekäsitöötoa juht
 • Aino Arro – Rahvakultuuri Arendus- ja Koolituskeskuse direktor
 • Aire Volt – keskseltsi projektijuht
 • Angeelika Asper – Eesti Vabaõhumuuseumi turundusprojektide juht
 • Anne Ütt – Põltsamaa käsitööseltsi juht
 • Asta Tagel – Põlva Käsitööklubi juht
 • Ave Matsin – Viljandi Kultuuriakadeemia rahvusliku käsitöö õppetooli juhataja
 • Ene Lind – Tallinna Pedagoogikaülikooli käsitöö didaktika õppetool juhataja
 • Ilme Varik – Järvamaa rahvakunstiühingu Veimevakk juht
 • Inna Soonurm – Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse kutsehariduse osakonna peaspetsialist
 • Ivi Sark – Raplamaa seltsingu Süstik juht
 • Jane Mägi – Saaremaa Käsitöökeskuse juht, endine keskseltsi juhatuse liige
 • Kadi Pajupuu – Eesti Tekstiilikunstnike Liidu juhatuse esimees
 • Kaie Kiilaspää – Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti kultuuriosakonna peaspetsialist
 • Katrin Kumpan – Kihnu folklooriseltsi Kihnumoa juht
 • Katrin Lükk – keskseltsi projektijuht
 • Lea Laus – Käsitööõpetajate seltsi Aita juhatuse liige ja Tallinna 37. Keskkooli käsitööõpetaja
 • Leida Mägi – Viljandimaa Rahvakunstiühingu juht
 • Mai Kolossova – MTÜ Lüster juht
 • Mare Johandi – Kutsekvalifikatsiooni Sihtasutuse Kutsekoda vanemkoordinaator
 • Mare Sihvre – Rahvakunsti Klubi juht
 • Marge Tadolder – Valgamaa Rahvakunsti ja Käsitöö Keskseltsi juht
 • Meeri Raadik – Ida Virumaa käsitööseltsi juht
 • Ruta Eslas – Huviseltsi Põimik juht
 • Tiina Jääger – Eesti Vabaharidusliidu peasekretär
 • Kristina Rajando – Vormsi käsitööseltsi juht
 • Ulve Kangro – keskseltsi juhatuse liige
 • Virve Tuubel – Eesti Rahva Muuseumi giid-metoodik, keskseltsi juhatuse liige
 • Ülle Võrno – keskseltsi projektijuht