Tunnustatud Eesti Käsitöö

 

 

 

Märgi saajaid VAATA SIIT

GALERII

 

jkhkkl-jpg

Käsitööettevõtluse tunnustamine

 

Eesmärk

tunnustada käsitöömeistreid/ettevõtjaid ja tõsta esile kõrgetasemelisi käsitöötooteid.

Toetada käsitööettevõtlust.

 

Eesti käsitöömeistri/ettevõtte

tunnustatud toode/tootegrupp:

märk TUNNUSTATUD EESTI KÄSITÖÖ

Tunnustusega kaasneb

 • tunnistus Eesti käsitöömeistri/ettevõtja tunnustatud tootele/tootegrupile
 • õigus kasutada oma toodetel ja reklaammaterjalides märki TUNNUSTATUD EESTI KÄSITÖÖ

 

Tunnustuse annab Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit (ERKL) toetudes ekspertkomisjoni ettepanekule

 • Ekspertkomisjoni nimetab ERKL-i juhatus iga aasta veebruaris
 • Komisjoni kuulub viis liiget: käsitööliidu juhatuse esindaja ja 4 eksperti (vajadusel kaasatakse vastava eriala asjatundjaid)
 • Märgi kasutamise õigust kontrollib ekspertkomisjon
 • Ekspertkomisjonil on õigus peatada märgi kehtivus, kui toode/tootegrupp ei vasta märgi omistamise ajal tunnustamise aluseks olnud toodete tasemele
 • Ekspertkomisjoni otsuse kinnitab ERKL-i juhatus

 

Märki TUNNUSTATUD EESTI KÄSITÖÖ Eestis tegutsev käsitöömeister/ettevõtja, kes

 • valmistab kvaliteetseid käsitöötooteid Eestis
 • on tegelenud käsitöötoodete valmistamise ja müügiga vähemalt 3 aastat
 • väärtustab oma toodetega käsitöötraditsioonide kestmist (järgides traditsioonilisi kujundus- ja/või töövõtteid ja/või materjalikasutust ), edasiarendamist ja jätkusuutlikku toimimist


Taotlemise kord

 • Käsitöömeister/ettevõtja (edaspidi Taotleja) taotleb märki ise
 • Märki taotletakse kindlale tootele või tootegrupile
 1. Tootegrupi moodustavad kas sarnase kujundikeele ja valmistusviisiga originaalsed autoritooted või Eestile iseloomulikku käsitöötraditsiooni järgivad tooted või pärandajaloolist eeskuju või Eesti alade arheoloogilist leidu jäljendavad tooted
 2. Tootegrupina käsitletakse taotlemise hetkel olemasolevate toodete kogu, mille kohta taotleja on esitanud kirjelduse ja visuaalse materjali (foto, joonis, toote näidis)
 • Tunnustuse taotlemine on kaheetapiline ja tasuline. Hinna kinnitab ERKL-i juhatus kord aastas veebruaris. Esimene osa tasutakse enne I (tagastamatu – sõltumata taotluse tulemusest) ja teine pärast II etappi.
 • Kahe kõrgeima taseme käsitööala kutsetunnistuse omanik ei pea tasuma I etapi makset.

 

I etapp

Taotleja esitab käsitööliidu juhatusele

 • avalduse
 • CV/ettevõtte lühitutvustuse
 • Portfoolio toodangust, millele taotletakse märki
 • Maksu- ja Tolliameti tõendi maksuvõlgnevuste puudumise kohta
 • Kutsetunnistuse, kui see on olemas

Juhatus otsustab vastava eriala eksperdi hinnangule toetudes Taotleja pääsu II etappi ja moodustab taotlusele vastava ekspertkomisjoni.

Kahe kõrgeima käsitööala kutsetunnistuse omanikul on õigus esitada taotlus (avaldus, CV, portfoolio, maksuameti tõend, kutsetunnistus) otse II etappi.

 

II etapp

Taotleja esitleb ekspertkomisjonile kokkulepitud ajal ja viisil oma tooteid, millele taotleb märki TUNNUSTATUD EESTI KÄSITÖÖ.
Ekspertkomisjon teeb otsuseid kaks korda aastas.

Taotluste esitamise tähtajad on 25. aprill ja 25. oktoober. 

Ekspertkomisjon teeb otsuse kahe nädala jooksul ja märki võib hakata kasutama kohe peale ekspertkomisjoni kirjaliku kinnituse saamist.

Aasta jooksul välja antud meistrimärgi saajaid esitleb Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit Mardilaadal Saku Suurhallis.

 

EKSPERTKOMISJON
Kadi Pajupuu (esimees), Merle Suurkask, Evelin Tsirk, Urmas Puhkam ja Liivi Soova (Käsitööliidu juhatuse esindaja). Vajadusel kaasatakse komisjoni eriala spetsialist.

Kinnitatud: Juhatuse otsus 28.08.2014

 

TUNNUSTUSE TAOTLUSE MAKSUMUS
I etapp 100 € 

II etapp 250 €

Kinnitatud: Juhatuse otsus 28.08.2014

 

Arve saaja: Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit
Registrinumber: 80107338
a/a: EE122200001120045106 Swedbank
Märksõna: Märk

 

DOKUMENTIDE ESITAMINE

E-post: taotlus@folkart.ee 

Postiga:
Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit 
Märksõna: TUNNUSTATUD KÄSITÖÖ
Pikk 22
10133 TALLINN

 

Täiendav info: info@folkart.ee  5187812,  5165161