Tunnustatud Eesti Käsitöö

 

jkhkkl-jpg

 

 

Märgi saajaid VAATA SIIT

GALERII

 

 

Käsitööettevõtluse tunnustamine

 

Eesmärk

tunnustada käsitöömeistreid või –ettevõtjaid ja tõsta esile kõrgetasemelisi käsitöötooteid ning toetada käsitööettevõtlust.

 

Eesti käsitöömeistri või -ettevõtte

tunnustatud toode või -tootegrupp:

märk TUNNUSTATUD EESTI KÄSITÖÖ

Tunnustusega kaasneb

 • tunnistus Eesti käsitöömeistri või -ettevõtja tunnustatud tootele või -tootegrupile
 • õigus kasutada oma toodetel ja reklaammaterjalides märki TUNNUSTATUD EESTI KÄSITÖÖ

 

Tunnustuse annab Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit (ERKL) toetudes ekspertkomisjoni ettepanekule

 • Ekspertkomisjoni nimetab ERKL-i juhatus iga aasta veebruaris
 • Komisjoni kuulub viis liiget: käsitööliidu juhatuse esindaja ja 4 eksperti (vajadusel kaasatakse vastava eriala asjatundjaid)
 • Märgi kasutamise õigust kontrollib ekspertkomisjon
 • Ekspertkomisjonil on õigus peatada märgi kehtivus, kui toode/tootegrupp ei vasta märgi omistamise ajal tunnustamise aluseks olnud toodete tasemele
 • Ekspertkomisjoni otsuse kinnitab ERKL-i juhatus

 

Märki TUNNUSTATUD EESTI KÄSITÖÖ Eestis tegutsev käsitöömeister/ettevõtja, kes

 • valmistab kvaliteetseid käsitöötooteid Eestis
 • on tegelenud käsitöötoodete valmistamise ja müügiga vähemalt 3 aastat
 • väärtustab oma toodetega käsitöötraditsioonide kestmist (järgides traditsioonilisi kujundus- ja/või töövõtteid ja/või materjalikasutust ), edasiarendamist ja jätkusuutlikku toimimist


Taotlemise kord

 • Käsitöömeister/ettevõtja (edaspidi Taotleja) taotleb märki ise
 • Märki taotletakse kindlale tootele või tootegrupile
 1. Tootegrupi moodustavad kas sarnase kujundikeele ja valmistusviisiga originaalsed autoritooted või Eestile iseloomulikku käsitöötraditsiooni järgivad tooted või pärandajaloolist eeskuju või Eesti alade arheoloogilist leidu jäljendavad tooted
 2. Tootegrupina käsitletakse taotlemise hetkel olemasolevate toodete kogu, mille kohta taotleja on esitanud kirjelduse ja visuaalse materjali (foto, joonis, toote näidis)

 

Taotleja esitab käsitööliidu ekspertkomisjonile

 • avalduse,
 • CV/ettevõtte lühitutvustuse,
 • portfoolio toodangust, millele taotletakse märki,
 • Maksu- ja Tolliameti tõendi maksuvõlgnevuste puudumise kohta,
 • kutsetunnistuse, kui see on olemas.

 

Taotleja esitleb ekspertkomisjonile kokkulepitud ajal ja viisil oma tooteid, millele taotleb märki TUNNUSTATUD EESTI KÄSITÖÖ.
Ekspertkomisjon teeb otsuse kahe nädala jooksul ja märki võib hakata kasutama kohe peale ekspertkomisjoni kirjaliku kinnituse saamist.

Aasta jooksul välja antud meistrimärgi saajaid esitleb Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit Mardilaadal Unibet Arenal.

 

EKSPERTKOMISJON
Kadi Pajupuu (esimees), Merle Suurkask, Evelin Tsirk, Urmas Puhkan ja Liivi Soova (Käsitööliidu juhatuse esindaja). Vajadusel kaasatakse komisjoni eriala spetsialist.

Kinnitatud: Juhatuse otsus 8. mai 2023

 

DOKUMENTIDE ESITAMINE

E-post: info@folkart.ee 

Postiga:
Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit 
Märksõna: TUNNUSTATUD KÄSITÖÖ
Pikk 22
10133 TALLINN

 

Täiendav info: info@folkart.ee,  5187812,  5165161