2007 eesti-oma-märss

eesti – oma – märss – sehvtikotist kohvrini

Oktoobrist 2006 kuni maini 2007 toimus konkurss eesti-oma-märssl, mille eesmärgiks oli luua rahvuslikel traditsioonidel põhinevaid uusi ja tänapäevaseid kotte ja taskuid, mida saab kanda nii argi- kui pidulike riiete ja rahvarõivaste juures.

Tulemused olid järgnevad:

I koht Tuuli Reinsoo kott Muhu Mann
I koht Maaja Kalle Rätikotid
II koht Reelika Käär kott Kaheksakand
II koht Kristiina Nurk kott Kulla kutse
III koht Dzintra Kärt kott Jõulud mais II
III koht Malle Süvari kott Madu-mapp
III koht Malle Laik Minu vöö kotid
III koht Marge Põlluveer Puusa-saia kott
Konkursi tingimused olid järgmised: eelistatud olid naturaalsed materjalid, töö ei tohtinud olla varem eksponeeritud, soovitasime toote sidumist paikkondliku legendiga, hindamisel arvestati töö kvaliteeti, üks autor võis esitada konkursile kuni kolm erinevat tööd.

Konkursi edukaks õnnestumiseks korraldasime:
• 24. novembril 2006 õppepäeva Eesti Rahva Muuseumis.
• Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia rahvusliku tekstiili õppetooli täiendkoolitusosakond korraldas kursused: Kotid kihnu moodi 18. november; Kotid muhu moodi 16. detsember; Nõeltehnikas kott 20. jaanuar; Heegeldatud kott 17. veebruar; Telgedel kootud kotid 17.märts.

Konkursid maakondades toimusid mais 2007 ja neid korraldasid maakondade käsitööseltsid/ühendused.