ERKL liikmelisus ja koostööpartnerid

Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit on liige:

Eesti Folkloorinõukogus (alates 1992)
Eesti Vabaharidusliidus (alates 1994, asutajaliige)
Eesti Väike ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsatsioonis EVEA (alates 2004)
Põhjamaade Käsitööliidus (alates 1995). Alates 2010. aasta juunist kuni 2013. aastani oli ERKL Eesti Põhjamaade Käsitööliidu juht ning liikmesmaade seminaride ja konverentside korraldaja. Teised liikmesmaad on Rootsi, Taani, Norra, Soome, Island ja Fääri saared.
Euroopa Käsitööorganisatsioonis (alates 1994) Liit loodi 1972. aastal. Kõik liikmed on mittetulundusühingud, mille eesmärgiks on kaitsta ja toetada rahvuslikku ja kaasaegset käsitööd. Aastatel 20062009 oli organisatsiooni presidendiks Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu tolleaegne juhatuse esimees Liivi Soova. 2015. aastal valitud juhatusse Solveig Torgersen, Anna Ahlin ja Liina Veskimägi-Iliste). Leia ka Facebookist.

 

Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit teeb koostööd

 

ajakirjadega:

Käsitöö

Pööning

 

koolidega:

Eesti Kunstiakadeemia

Haapsalu Kutsehariduskeskus

Kuressaare Ametikool

Räpina Aianduskool

Tallinna Kopli Ametikool

Tallinna Rahvaülikool

Tallinna Ülikool

Kõrgem Kunstikool Pallas

Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia

Vana-Vigala Tehnika ja Teeninduskool

 

muuseumitega:

Eesti Rahva Muuseum

Heimtali Muuseum

Hiiumaa Muuseum

 

seltside, sihtasutustega ja liitudega:

Eesti Käsitööõpetajate Selts AITA

Eesti Rahvakultuuri Keskus

Eesti Tööõpetajate Selts ETS

Eesti Vabaharidusliit

Kutsekvalifikatsiooni SA Kutsekoda

Laulu- ja Tantsupeo SA