Teenetemärk

Teenetemärk (hõbedane, alates 2004 ja kuldne, alates 2017) antakse pikaajalise silmapaistva tegevuse eest käsitööliidu ülesehitamisel ja edasiarendamisel ning isikutele suurte teenete eest väljast poolt liitu.
Teenetemärk on hõbedane või kuldne rinnamärk, mille esiküljel on Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu logo, tagaküljele graveeritakse saaja nimi. Märki antakse Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu tähtpäevade puhul iga viie aasta tagant.
Ettepanekuid teenetemärgi saamiseks võivad teha liidu liikmed ja koostööpartnerid. Otsuse teeb liidu juhatus.

 

Kuldne teenetemärk

 

Liivi Soova – käsitööliidu taastaja ja pikaaegne juht

 

Hõbedane teenetemärk

 

Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu 95. aastapäeval 2024. aastal anti teenetemärgid järgmistele isikutele:

 • Katrin Lükk, rahvuslike käsitöötraditsioonide hoidmise ning edasiarendamise eest
 • Liis Luhamaa, rahvuslike käsitöötraditsioonide hoidmise ning edasiarendamise eest
 • Triinu Lamp, rahvuslike käsitöötraditsioonide hoidmise ning edasiarendamise eest
 • Maie Aav, rahvuslike käsitöötraditsioonide hoidmise ning edasiarendamise eest
 • Liis Burk, rahvuslike käsitöötraditsioonide hoidmise ning edasiarendamise eest
 • Mae Kivilo, rahvuslike käsitöötraditsioonide hoidmise ning edasiarendamise eest
 • Helle-Mare Kõmmus, rahvuslike käsitöötraditsioonide hoidmise ning edasiarendamise eest
 • Sandra Urvak, rahvuslike käsitöötraditsioonide hoidmise ning edasiarendamise eest
 • Tiina Saar, rahvuslike käsitöötraditsioonide hoidmise ning edasiarendamise eest
 • Ülle Kuusk, rahvuslike käsitöötraditsioonide hoidmise ning edasiarendamise eest

 

Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu 90. aastapäeval 2019. aastal anti teenetemärgid järgmistele isikutele:

 • Mirje Sims, pikaajalise silmapaistva tegevuse eest käsitööliidu ülesehitamisel ja edasiarendamisel
 • Ingrit Kala, pikaajalise silmapaistva tegevuse eest käsitööliidu ülesehitamisel ja edasiarendamisel
 • Mareli Rannap, pikaajalise silmapaistva tegevuse eest käsitööliidu ülesehitamisel ja edasiarendamisel
 • Kärt Summatavet, pikaajalise silmapaistva tegevuse eest käsitööliidu ülesehitamisel ja edasiarendamisel
 • Urve Selberg, pikaajalise silmapaistva tegevuse eest käsitööliidu ülesehitamisel ja edasiarendamisel

Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu 85. aastapäeval 2014. aastal anti teenetemärgid järgmistele isikutele:

 • Aili Palm, MTÜ TuleLoo juhatuse liige
 • Anne Uttendorf, Ida-Virumaa Käsitööseltsi juhatuse esimees
 • Anu Randmaa, MTÜ Rahvarõivas juhatuse liige
 • Ave Matsin, ERKL juhatuse liige, TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia rahvusliku käsitöö osakonna juhataja
 • Eeva Talts, Pärnu Pitsistuudio juhatuse liige
 • Eino Pedanik, Kultuuriministeeriumi rahvakultuurinõunik
 • Imbi Karu, MTÜ Kesk-Eesti Käsitööseltsi juhatuse liige
 • Kadi Pajupuu, tekstiilikunstnik
 • Katre Arula, Põltsamaa Käsiteokoda juhatuse liige
 • Kristi Teder, Eesti Käsitööõpetajate Selts AITA esinaine
 • Kristina Rajando, Vormsi Käsitööseltsi juhatuse liige
 • Lembe Maria Sihvre, ERKL juhatuse liige, Alaliitude Nõukoja ja Mänguasjade alaliidu juht
 • Luule Nurga, MTÜ Loometöö juhatuse liige
 • Marika Sepp, Kreutzwaldi Muuseumi käsitöötoa tegevusjuht
 • Olga Kublitskaja, MTÜ Narva Klubi Käsitöö juhataja
 • Sigre Andreson, Seto Käsitüü Kogo juhatuse liige
 • Urmas Sukles, Haapsalu linnapea
 • Veinika Västrik, Kangakudujate alaliidu juht

Eesti Rahvakunsti ja Käsitööliidu 80. aastapäeval 2009. aastal anti teenetemärk üle järgmistele isikutele:

 • Ulve Kangro, pikaajaline juhatuse liige ja koolitaja
 • Leida Mägi, Viljandimaa Rahvakunstiühingu juht
 • Ivi Sark, Raplamaa seltsing Süstik juht
 • Marge Tadolder, Valgamaa Rahvakunsti ja Käsitöö Keskseltsi juht
 • Asta Tagel, Põlva käsitööklubi juht
 • Virve Tuubel, käsitööliidu juhatuse liige, Eesti Rahva Muuseumi esindaja
 • Anne Ütt, Põltsamaa Käsitööseltsi juht

Eesti Kodutööstuse Edendamise Keskseltsi 75. aastapäeval 2004. aastal anti teenetemärk üle järgmistele isikutele:

 • Anu Raud – ERKL auliige, tekstiilikunstnik, professor, Heimatali Koduloomuuseumi asutaja
 • Saima Loik – ERKL auliige, keskseltsi taastamise üks initsiaatoreid
 • Eevi Astel – keskseltsi taastamise üks initsiaatoreid
 • Alar Ojalo – keskseltsi taastamise üks initsiaatoreid
 • Elga Kommel – Tallinna Käsitöömeistrite Klubi asutaja ja kauaaegne juht
 • Ene Vohu – Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti kultuuriosakonna juhataja, keskseltsi taastamise üks initsiaatoreid
 • Georg Kellner – Euroopa Rahvakunsti- ja Käsitööföderatsiooni president, keskseltsi tegevuse toetaja
 • Igor Tõnurist – etnograaf, keskseltsi taastamise üks initsiaatoreid
 • Kai Malmstein – Tallinna Pedagoogikaülikooli õppejõud, keskseltsi juhatuse liige
 • Kersti Loite – Virumaa Kunsti ja Käsitöö Seltsi juht, keskseltsi juhatuse liige
 • Liina Veskimägi-Iliste – keskseltsi tegevjuht
 • Liivi Soova – keskseltsi taastamise üks initsiaatoreid
 • Maie Leetoja – keskseltsi infolehe toimetaja
 • Marketta Luutonen – Soome Käsitööliidu tegevjuht, keskseltsi tegevuse toetaja
 • Martin Stüssi – Euroopa Rahvakunsti- ja Käsitööföderatsiooni peasekretär, keskseltsi tegevuse toetaja
 • Siiri Topaasia – keskseltsi taastamise üks initsiaatoreid
 • Silja Nõu – keskseltsi taastamise üks initsiaatoreid
 • Silvi Saarlo – Haapsalu Käsitööseltsi juht, endine keskseltsi juhatuse liige
 • Tiina Konsen – Tartu Käsitööklubi juht, endine keskseltsi juhatuse liige