Tunnustamine

Käesolev tunnustuste statuut sätestab ERKL ees teeneid omavate füüsiliste ja juriidiliste isikute autasustamise viisid ja korra.
Pärandihoidja laureaadi tunnustust anname välja alates 1998. aastast. Auliikme, teenetemärgi ja tänukirjaga tunnustame alates 2004. aastast.

 

Autasude määramine

 

Auliige on ERKL kõrgeim tunnustus. Auliikme staatus antakse isikule, kellel on väljapaistvalt suuri teeneid rahvakunsti ja rahvusliku käsitöö väärtustamisel, hoidmisel ja edasiarendamisel.
Ettepanekuid auliikme staatuse omistamiseks võivad teha liidu liikmed ja koostööpartnerid. Otsuse teeb ja kinnitab juhatus.

 

Pärandihoidja on esemelist rahvakultuuri väärtustav aastaauhind, mida antakse välja neljas kategoorias:
* elutöö auhind silmapaistva tegevuse eest eesti rahvuslike käsitöötraditsioonide hoidmisel ja edasiarendamisel;
* rahvakunsti valdkonnas aset leidnud väljapaistva aastasündmuse eest;
* meistri auhind väga heade loomingulise või tehnilise tasemega tööde eest;
* noorte auhind lootustandvale noorele (kuni 30 a.) käsitöömeistrile.
Ettepanekuid Pärandihoidja auhinna saamiseks võivad teha liidu liikmed, koostööpartnerid ning kõik rahvakultuuriga seotud institutsioonid. Otsuse teeb juhatus. Juhatusel on õigus jätta osa auhindu välja andmata või anda mõnes kategoorias välja rohkem kui üks auhind.
Pärandihoidja laureaadid saavad tunnistuse, stipendiumi ja esemelise auhinna.

 

Teenetemärk antakse liidu liikmetele pikaajalise silmapaistva tegevuse eest liidu (keskseltsi) ülesehitamisel ja edasiarendamisel ning suuri teeneid omavatele isikutele väljastpoolt liitu.
Teenetemärk on hõbedane rinnamärk, mille esiküljel on liidu logo, tagaküljele graveeritakse saaja nimi. Märki antakse liidu tähtpäevade puhul iga viie aasta tagant.
Ettepanekuid teenetemärgi saamiseks võivad teha liidu liikmed ja koostööpartnerid. Otsuse teeb juhatus.

 

Tänukirjaga autasustatakse füüsilisi ja juriidilisi isikuid, kes on oma tegevusega pikka aega või ühekordse eriti hea saavutusega silma paistnud. Tänukiri antakse nii füüsilistele kui ka juriidilistele isikutele nende juubelitähtpäevade puhul.
Ettepanekuid võivad teha liidu liikmed ja koostööpartnerid. Otsuse teeb juhatus.

 

Tunnustuse saajate nimed on välja toodud alamlehtedel.