Tunnustamine

Käesolev tunnustuste statuut sätestab ERKL ees teeneid omavate füüsiliste ja juriidiliste isikute autasustamise viisid ja korra.
Pärandihoidja laureaadi tunnustust anname välja alates 1998. aastast. Auliikme, teenetemärgi ja tänukirjaga tunnustame alates 2004. aastast.

 

Autasude määramine

 

Auliige on ERKL kõrgeim tunnustus. Auliikme staatus antakse isikule, kellel on väljapaistvalt suuri teeneid rahvakunsti ja rahvusliku käsitöö väärtustamisel, hoidmisel ja edasiarendamisel.
Ettepanekuid auliikme staatuse omistamiseks võivad teha liidu liikmed ja koostööpartnerid. Otsuse teeb ja kinnitab juhatus.

 

Teenetemärk antakse liidu liikmetele pikaajalise silmapaistva tegevuse eest liidu (keskseltsi) ülesehitamisel ja edasiarendamisel ning suuri teeneid omavatele isikutele väljastpoolt liitu.
Teenetemärk on hõbedane rinnamärk, mille esiküljel on liidu logo, tagaküljele graveeritakse saaja nimi. Märki antakse liidu tähtpäevade puhul iga viie aasta tagant.
Ettepanekuid teenetemärgi saamiseks võivad teha liidu liikmed ja koostööpartnerid. Otsuse teeb juhatus.

 

Pärandihoidja on Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu ning Rahvakultuuri Keskuse poolt väljaantav aastaauhind esemelise rahvakunsti alalhoidmise ja edasiarendamise eest.
A. Enam silmapaistnud isikule (elutöö või aasta jooksul saavutatud silmapaistvate tulemuste eest).
B. Seltsile, organisatsioonile või edukale ettevõtmisele.
C. Teatud käsitöövaldkonnas silmapaistvaid tulemusi saavutanud meistrile (alates 2002.a.)
Ettepanekuid Pärandihoidja auhinna saamiseks võivad teha liidu liikmed, koostööpartnerid ning kõik rahvakultuuriga seotud institutsioonid. Otsuse teeb juhatus. Juhatusel on õigus jätta osa auhindu välja andmata või anda mõnes kategoorias välja rohkem kui üks auhind.
Pärandihoidja laureaadid saavad tunnistuse, Eesti Kultuurkapitali preemia ja esemelise auhinna.

 

Noor käsitöömeister on tunnustus kuni 26-aastasele, käsitööerialal õppivale noorele. Preemia eesmärk on märgata ja toetada noori käsitööhuvilisi, suunata tähelepanu nende tegevusele ja toetada nende loomingulist arengut.
Ettepanekuid tunnustuse ja Eesti Kultuurkapitali preemia saamiseks võivad esitada nii kutset andvad koolid, keskseltsi liikmed, juhatuse liikmed. Otsuse langetab käsitööliidu juhatus.

 

Maakonna tegu ja Parim näitus on tunnustused konkreetsele sündmusele või tegevusele ühel aastal.
Preemia „Parim näitus” saaja on Eesti Käsitöö Maja rahvakunstigaleriis toimunud näitus. Preemia on tunnustus käsitöömeistrile tema tehtud töö ja panuse eest Eesti käsitöö edendamisse. Eesti Käsitöö Maja rahvakunstigalerii (Pikk 22, Tallinn) on kujunenud käsitöötegijate seas oluliseks näitusepaigaks, kus saab näha parimate käsitöömeistrite loomingut. Iga-aastase tunnustuspreemia väljaandmise näol tahame juhtida tähelepanu väga hästi teostatud ja esitletud näitustele.
Preemia „Maakonna tegu“, mille eesmärk on märgata ja tunnustada ettevõtmisi ning eestvedajad tänu millele edendatakse paikkondlikku rahvakultuuri ning käsitööd.
Tunnustustega kaasneb Eesti Kultuurkapitali rahaline preemia ja tunnistus.
Ettepanekuid preemia saamiseks võivad esitada käsitööliidu liikmed, koostööpartnerid, juhatuse liikmed. Otsuse langetab käsitööliidu juhatus.

 

Tänukirjaga autasustatakse füüsilisi ja juriidilisi isikuid, kes on oma tegevusega pikka aega või ühekordse eriti hea saavutusega silma paistnud. Tänukiri antakse nii füüsilistele kui ka juriidilistele isikutele nende juubelitähtpäevade puhul.
Ettepanekuid võivad teha liidu liikmed ja koostööpartnerid. Otsuse teeb juhatus.

 

Tunnustuse saajate nimed on välja toodud alamlehtedel.