Juhtimine

Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu struktuur

 

Laiendatud volikogu
Liikmete ja toetajaliikmete esindajad, alaliitude juhid, koostööpartnerite esindajad
Laiendatud volikogu koosolek toimub üks kord aastas – veebruarikuu teisel laupäeval

Volikogu
Liikmete esindajad

Juhatus
Juhatuse koosolekud toimuvad 4 – 5 korda aastas vastavalt vajadusele

Juhatuse esimees

Tegevjuht
Esitab juhatuse esimees, kinnitab juhatus

 

Juhatuse koosseis
Kinnitatud 9.02.2014, täiendatud 8.02.2020

 

Esimees

 

Liina Veskimägi-Iliste
Vildiveski OÜ, MTÜ Vaselised
Tel. +372 56674671
E-post: liina@folkart.ee

 

Liikmed

 

Liivi Soova, auesimees
Tel. +372 6409087, +372 5165161,
E- post: liivi@folkart.ee

 

Ave Matsin
TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia rahvusliku käsitöö osakonna juhataja
Tel. +372 56638704,
E-post: ave.matsin@ut.ee

 

Anu Randmaa
MTÜ Rahvarõivas tegevjuht
Tel. +372 56682283,
E-post: anu@folkart.ee

 

Lembe Maria Sihvre
Alaliitude nõukoja juht, Mänguasjameistrite Liidu juht
Tel. +372 5137839
E-post: lembe@folkart.ee

 

Virve Tuubel
Eesti Rahva Muuseumi giid-metoodik
Tel. +372 7350425 +372 56204979
E-post: virve@erm.ee

 

Kristina Rajando
Vormsi Käsitööselts, käsitöö õpetaja
Tel. +372 56616395
E-post: kristina.rajando@gmail.com

 

Mareli Rannap
Saaremaa Käsitööselts KadakMari
Tel. +372 52 288 17
E-post: marelirannap@gmail.com

 

Heidi Solo
Harjumaa, puutöö-ja metallitöö õpetaja
Tel. +372 529 5366

E-post: Heidi@magicdesign.ee