Juhtimine

Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu struktuur

 

Volikogu:

  • liikmete esindajad,
  • alaliitude juhid,
  • koostööpartnerite esindajad.

Volikogu koosolek toimub üks kord aastas veebruarikuu esimese täisnädala laupäeval.

Juhatus
Juhatuse koosolekud toimuvad 4–5 korda aastas vastavalt vajadusele.

Juhatuse esimees

Tegevjuht
Esitab juhatuse esimees ja kinnitab juhatus.

 

Juhatuse koosseis

Liivi Soova
auesimees
Tel: +372 5165161
E-post: liivi@folkart.ee

 

*

Liina Veskimägi-Iliste
juhatuse esimees
Tel: +372 56674671
E-post: liina@folkart.ee

 

Anu Randmaa
juhatuse ase-esimees
Tel: +372 56682283,
E-post: anu@folkart.ee

 

Ave Matsin
Tel: +372 56638704,
E-post: ave.matsin@ut.ee

 

Lembe Sihvre
Tel: +372 5137839
E-post: lembe@folkart.ee

 

Virve Tuubel
Tel: +372 7350425 +372 56204979
E-post: virve@erm.ee

 

Kristina Rajando
Tel: +372 56616395
E-post: kristina.rajando@gmail.com

 

Mareli Rannap
Tel +372 52 288 17
E-post: marelirannap@gmail.com

 

Katre Arula
Tel: +372 5513147
E-post: katre.arula@gmail.com

 

Liis Luhamaa
Tel: +372 53 428 318
E-post: liis@rahvaroivas.ee

 

Viimati kinnitatud volikogus 11.02.2023.