Ettevõtlusfoorumite ajalugu

IX Käsitööettevõtjate foorum toimus 8. oktoobril 2016 Setomaal. Päeva jooksul külastati mitmeid Setomaa käsitööateljeesid ning kuulati Värska Kultuurikeskuses käsitööettevõtluse teemalisi ettekandeid. Foorumi lõpetas seto praasnik. Käsitööettevõtjate foorum sai 2008. aastal alguse Setomaalt. Kui esimesel foorumil kutsuti Setomaale käsitööettevõtjad mujalt Eestist, et kohalikke käsitöölisi inspireerida, siis 10-aastase tegevuse järel on käsitööettevõtlust Setomaal üha rohkem tunda ja näha ning setodel on väga hea meel tutvustada kohalikke käsitööettevõtjaid ning nende edulugusid. Värskas lõppenud IX käsitööettevõtluse foorumil sai aasta käsitööettevõtja auhinna Setomaa rahvarõivameister Margit Mehilane. Seto Käsitüü Kogo tegevjuht Ingrit Kala ütles, et Margit on juba aastaid seto rahvarõivaid õmmelnud ja käesoleval aastal asutas ta ka ettevõtte Seto Rõivakoda OÜ. Lisaks sellele on ta kaasanud mitmeid teisi käsitöömeistreid, kelle valmistatud pitse, kangaid jm ta õmblemise juures kasutab. On igati sobilik, et rahvarõiva teema-aasta puhul just tema välja valiti.

 

VIII Käsitööettevõtjate foorum toimus 10. oktoobril 2015 Valgas, sealses Kultuuri- ja Huvialakeskuses. Peateemaks oli Käsitööettevõtlus ja selle erinevad vormid. Päeva avasõna kuulus Valga maavanem Margus Lepik´le. Järgmiseks tutvustas Eesti rahvakunsti ja Käsitöö Liidu esimees Liina Veskimägi-Iliste Käsitööliidu ettevõtmisi. Uut avatavat käsitöökeskust Tallinnas Vene tn 12 ja märki Tunnustatud Eesti Käsitöö tutvustas Liivi Soova ning kutsus käsitööliisi üles antud märgi näol tunnustust taotlema. Endast ning oma ettevõtlusest rääkisid lähemalt ka kohalikud valgamaalased – Mart ja Jelena Salumaa (Ketta talu ja sepatöö), Tiiu Voitk ja Christine Gild, Aire Hulkko (käsitöömeister ja koolitaja Valga Huviala- ja Kultuurikeskuses) ning Hellenurme veskiemand Mae Juske.
Peateemal tegi ettekande sotsiaalse ettevõtluse ekspert, Tartu Ülikooli majandusteaduskonna ettevõtluse õppetooli juhataja ja lektor Merje Raudsaar. Kokku osales foorumil 26 käsitöölist/meistrit üle Eesti.
Hiljem külastasime Otepääl Valgamaa Rahvakunsti ja Käsitöökeskuse renoveeritavat hoonet, käsitöökauplust Anni Butiik ning ka Hellenurme vesiveskit Valgamaal.
Foorumil anti üle auhind Käsitööettevõtja 2015 Eesti Villa- ja Nahatööstusele, eesotsas Nils-Naatan ja Tuuli Kaivo´ga.

 

VII väikeettevõtjate foorum toimus 11. oktoobril 2014 Pärnus, Maarja Magdaleena Gildi majas, peateemaks sel korral koostöö. Osalejad said ülevaate Käsitööliidu tegusast suvest ja tulevastest ettevõtmistest. Liivi Soova esitles käsitöötooteid tutvustavat märki Tunnustatud Eesti Käsitöö, mis tekitas saalis elava arutelu. Põhiettekande tegi Raili Mengel-Sünt Pärnu Lahe Partnerluskogu projekti Romantiline Rannatee näitel, kus 250 km pikkust rannatee ühendab endas teid, teenindusasutusi, kultuuri-, ajaloo- ning loodusväärtusi ja sündmusi, mis jäävad Pärnumaa kümne valla piiridesse. Rannatee tegevusse on haaratud ka hulk käsitööettevõtjaid.
Toimus tutvustav ringkäik Gildi äsja viie-aastaseks saanud meistrikodades. Foorumi teises osas tutvustati läbi edulugude Pärnu ja Pärnumaa meistreid. Ettekanded tegid gildi majas asuv Vaas&Vaas OÜ, Häädemeeste meister Anu Ericson, Pärnu-Jaagupi vallas asuv Alpakafarm OÜ perenaine, Tõstama käsitöökauplust ja käsitöökeskust tutvustas Anu Randmaa ja MTÜ Loodusvärvid tegemistega viis meid kurssi Pärnumaa värskele käsitöövaldkonna juht, tubli ketraja Liis Luhamaa.
Foorumil anti üle auhind Käsitööettevõtja 2014 Maarja-Magdaleena Gildis tegutsevale keraamikule Eddi Leedile.

 

VI väikeettevõtjate foorum korraldati Tartus Raadil 12. oktoobril 2013. Foorumi peateema oli intellektuaalomand ja selle kaitse.
Toimusid ettekanded: Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit ja meistrite aasta 2014 (Liivi Soova), Intellektuaalomand käsitöös ja kuidas seda kaitsta? (peaettekanne, Kadri Aua), Käsitöömeistrite koostöö ERMiga kuidas teha koostööd, kuidas kasutada ERMi kogusid, kuidas viidata kasutatud allikatele. Käsitööettevõtja ja muuseumipood (Ellen Värv, Silvia Toomemets).
Päeva teisel poolel sai kuulata kohalike käsitööettevõtjate edulugusid: Maarja küla käsitööpood Ly Mikheim, Rändur Rääbise käsitööpood  Aime Güsson, Paberimuuseum Anne Rudanovski ja Vippa OÜ Pille Mekk. Omal käel külastati Tartu käsitööpoode ja meistrikodasid.
Foorumil anti üle aasta auhind Käsitööettevõtja 2013 ja see omistati SA Maarja Külale, mis loodi 2001. aastal Eesti intellektipuudega noorele arengu- ja töötamisvõimalusi pakkuva koduna.

 

V väikeettevõtjate foorum korraldati Tallinnas 13. oktoobril 2012. Foorumi peateema oli kvaliteedimärk. Toimusid järgnevad ettekanded: Kvaliteedimärk toiduainetööstuses (Eesti parin toiduaine, lipumärk jm.). Eesti Toiduainetööstuse Liit, tegevjuht Sirje Potisepp; Kvaliteedimärgi kasutamine Põltsamaa Felixis. AS Põltsamaa Felix;
Kvaliteedimärk Saaremaa käsitöötootel 1990. aastatel. Kuressaare Ametikool. Juhtõpetaja Jane Mägi; Kihnu kvaliteedimärk “Kihnlastõ tunnustõt”. SA Kihnu Kultuuriruum. Mare Mätas; Setomaa kvaliteedimärk “Seto kimmäs”. Seto Käsitöökogo. Ingrit Kala. Lisaks kuulati Tallinna meistrite edulugusid ja külastati meistrikodasid: Meistrite hoov, Eesti Käsitöö Maja, Platsiveere Meistrid, Allikamaja käsitöö.
Parim käsitööettevõtja: Saarakiri OÜ.

 

IV ettevõtlusfoorum toimus Raplas 8. oktoobril 2011
Foorumi peateema – “Käsitööettevõtlus kui kultuurinähtus ja elatusallikas”.
Peaesineja – Anne Ossi Kenkavero (Soome) käsitöökeskuse juhataja.
Parima käsitööettevõtja tiitli sai Aira ja Alvar Heiste pereettevõte Sepikoda OÜ.

 

III ettevõtlusfoorum toimus 9. oktoobril 2010 Haapsalu Kultuurikeskuses
peakorraldaja Läänemaa Käsitööliste Ühendus eeotsas Marju Heldemaga.
Põhiettekanne: Käsitööettevõtja vastutus ja panus valdkonna edendamiseks. Monika Järg,tekstiilikunstnik ja –disainer
Kaasettekanded:
Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit, kui ettevõtjate ühendaja ja koolitaja. Liivi Soova, Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu juhatuse esimees
Käsitööettevõtlus Virumaal. Kersti Loite, Virumaa Kunsti- ja Käsitöö Seltsi juht
Foorumi teises osas tutvustati Läänemaa käsitööettevõtlust. Saadi teada kuidas tegutseb Läänemaa loome- ja tervisemajanduse klaster. Vaatluse all oli ka käsitööharidus Läänemaal – TLÜ Kutsehariduskeskus ja TLÜ Haapsalu Kolledž. Tutvuti kohalike ettevõtjatega, kuulati nende edulugusid, vaadati näitust ja tehti sisseoste.
Ettevõtlusfoorumil anti üle auhind – Parim käsitööettevõtja – Hiiu Vill OÜ

 

II ettevõtlusfoorum toimus Virumaal Haljalas oktoobris 2009
Esimese väikeettevõtja aastaauhinna sai Ulve Kangro ja see anti üle Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu juubeliaktusel Estonia kontserdisaalis veebruaris 2009.

 

I käsitööettevõtjate foorum toimus Setumaal oktoobris 2008