Konkurss Rõõm käsitööst

Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit
kuulutab välja konkursi

 

rõõm käsitööst

 

90 aastat käsitööliidu loomisest

 

Toimumisaeg: 6. august – 22. oktoober 2018

 

Konkursile ootame Eesti käsitööst inspireeritud käsitöökomplekte, mis võimaldavad tegijal seda iseseisvalt või juhendaja abiga lõpuni valmistada.

Konkursi eesmärgiks on leida uusi loometööle kutsuvaid käsitöökomplekte, mis aitaksid huvilistel etteantud materjalide ja juhendiga ese üksi või juhendaja abiga lõpuni valmistada.

 

T I N G I M U S E D

  • Autor võib konkursile esitada kuni kolm tööd/komplekti.
  • Töö ei tohi olla varem eksponeeritud, avaldatud või müügiks toodetud.
  • Konkursitöö juurde kuulub eseme lugu: inspiratsiooniallikas, sündimise lugu, legend, muistend jms.
  • Konkursitöö peab sisaldama valmis tervikkomplekti, selget ja arusaadavat juhendit toote valmistamiseks. Lisatud peavad olema materjalid, lõiked, skeemid, töövahendid või nende loetelu, vajadusel pakend.
  • Hindamisel arvestame nii uudset ideed kui põnevat lähenemist käsitöötraditsioonidele.
  • Konkursitööd tuleb esitada hiljemalt 22. oktoobriks 2018 Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu koolituskeskusesse Lühike jalg 6A (Allikamaja Käsitöö).
  • Töö külge kinnitada hindamiseks vajalik informatsioon: märgusõna, eseme lugu jm.. Samuti märgusõnaga kinnine ümbrik, milles on töö nimi, autori nimi, telefon, aadress, e-post.

 

A U H I N N A D

  • Preemiafond 2000 eurot, lisaks
  • Konkursi parimaid töid esitletakse Mardilaadal Saku Suurhallis 8 – 10.novemberil.
  • Korraldajad aitavad leida võimalusi konkursitöö edaspidiseks tootmiseks ja turustamiseks.

 

INFO: Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit

 Tel 6 604 772, 5 187 812

E-post info@folkart.eewww.folkart.ee

 

Konkursijuhend PDF