Luu graveerimine

27/10/2018 - 28/10/2018

11:00 - 18:15

TÜVKA kunstide keskus_Tartu

 

Koolitus on mõeldud kõigile käsitöö, taaskasutuse ja looduslike materjalide huvilistele ja käsitöömeistritele, kes soovivad omandada teadmisi ja praktilisi töövõtteid luu graveerimiseks.

 

Toimumised27. ja 28. okt. 11.00–18.15 ülikooli kunstide keskuses Tartus, vanas anatoomikumis Uppsala 10, ruum 212.

 

 

  • 11.00–13.00 – loeng, õpe
  • 13.00–14.00 – lõuna (võimalus külastada kesklinna söögikohti)
  • 14.00–16.00 – õpe, praktikum
  • 16.00–16.15  taimetee paus
  • 16.15–18.15 – õpe

 

Sisu:
Koolitus annab ülevaate graveerimiseks sobivast luumaterjalist, levinumatest graveerimise tehnikatest ja töövahenditest. Omandatakse oskused luugraveerimise tehnikates, õpitakse tundma materjali omadusi ja vajaminevaid töövahendeid.

 

Koolituse maht: 1 EAP ehk 26 akadeemilist tundi, millest 2 h on loenguid, 14 h praktikume ning 10 h iseseisvat tööd.

Õppejõud:  Monika Hint, MA

Hind: 134 €. Hind sisaldab koolituse läbimiseks vajalikke töövahendeid, -materjale ja taimetee pause. Hinnas sisaldub ka käibemaks.

 

Täiendav info ja registreerumine

https://www.kultuur.ut.ee/et/luu-graveerimine