PROJEKTIKIRJUTAMISE JA –JUHTIMISE KOOLITUS

18/05/2023

PROJEKTIKIRJUTAMISE JA –JUHTIMISE KOOLITUS EESTI RAHVA KUNSTI JA KÄSITÖÖ LIIDULE JA SELLE LIIKMETELE

 

18.05.2023 algusega kell 10.00

 

Projektikirjutamise ja -juhtimise koolitus on hea võimalus ERKL’l ja selle liikmetel, sh noortekogul, õppida kirjutama rahataotlusi ja haldama projekte igapäevategevuste kõrvalt.

 

Koolitusel käsitleme järgmisi teemasid:

  • Eeltööd enne projekti kirjutamist. Projekti vajalikkuse põhjendus. Probleemid ja nende kaardistamise meetodid. Projekti eesmärkide püstitamine;
  • Projekti sihtrühmad. Sidusrühmad. Kasusaajad. Kavandatavad tegevused;
  • Tegevuskava koostamine. Loogiline raammaatriks ja meetodid. Projekti riskianalüüs. Projekti eelarve koostamine;
  • Projekti juhtimine ja teostamine. Projekti meeskond. Grupiprotsessid;
  • Projektide raamatupidamise korraldamine. Sisekorra eeskirjad. Projektide kulude eristamine raamatupidamises;
  • Projekti tulemuste hindamine. Aruandlus ja dokumentatsioon. Projekti taotluste hindamine.
  • Valminud projektide analüüs ja uute projektide kavandamine.

 

Loodame antud koolituse korraldada hübriidkoolitusena, mis annab võimaluse osaleda nii kohapeal kui ka veebis.

 

Kohapeal:

 

Käsitööliidu koolituskeskus (kontor), Raekoja plats 18 (pööningukorrus)

 

Ning ka Teams keskkonnas. Link saadetakse registreerujale otse.

 

 

Registreerumise info:

 

liis@folkart.ee.

 

Koolitus toimub Kodanikuühiskonna Sihtkapitali arenguhüppe toel.