Puukäsitöö konkurss nr 4. UMMIKNÕU ehk ühetüvetünn

26/11/2019

00:00 - 00:00

Tuhala Ajaloo- ja Kunstikamber MTÜ ning Maalehe ühiselt korraldatud konkursi EESMÄRK on meelitada rohkem inimesi väärtustama esiisade puutööoskust ning rahvakunsti ja rahvuslikke puutöötraditsioone kasutades heatasemeliste puitesemete loomist.

 

Puukäsitöö konkurss nr 4.
Teema: UMMIKNÕU ehk ühetüvetünn (vt Ants Viires Eesti Rahvapärane Puutööndus)

 

 

TINGIMUSED
– Autor võib konkursile esitada ühe töö.

Töid hinnatakse kahes kategoorias: õpilased kuni 18 a ja täiskasvanud.

– Ummik peab olema valmistatud traditsioonilisi rahvapäraseid töövõtteid kasutades käsitsi, KASUTAMATA ELEKTRILISI TÖÖRIISTU!
– Konkursile esitatud UMMIK PEAB OLEMA KAANEGA JA KIRJATUD.
– Konkursitöö võib sisaldada ka muid materjale 20% ulatuses.
– Hindamisel arvestame esmajoones teostuse kvaliteeti, kuid ka töö idee uudsust, omapära.
– Traditsiooniline puutöö võib olla esitatud nii innovaatilises ja modernses vormis kui klassikaliselt levinud rahvapärases võtmes.
– Konkursi esimese, teise ja kolmanda koha tööde autorid pälvivad rahalise preemia. AUTOR AUHINNATUD TÖÖD TAGASI EI SAA!

Konkursi võidutööd annetatakse Heimtali Muuseumile. Erinevad asutused ja ettevõtted võivad valida oma lemmikut, mispuhul autoreid pärjatakse vastava ettevõtte poolt välja pandud meenetega.

Konkursitööd tuleb esitada hiljemalt 29. veebruariks 2020 MTÜ Tuhala Ajaloo- ja Kunstikambrisse aadressil Müüriääre, Tuhala küla, Kose vald, Harjumaa.

– Töö külge peab olema kinnitatud hindamiseks vajalik märgusõna, peab olema lisatud tegemise lugu/idee. Tööga koos tuleb esitada ka SAMA märgusõnaga kinnine ümbrik, milles on sama märgusõna, autori nimi, isikukood, telefon, aadress, e-post, varasem seotus puukäsitööga.

– Nomineeritud töödest eksponeeritakse näitusi vastavalt üldsuse nõudlusele, aga mitte kauem, kui 2020. aasta lõpuni.

Žürii koosneb seitsmest liikmest, kuhu kuuluvad disainerid ning puukäsitöömeistrid: Lembe Maria Sihvre (Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit), Heidi Solo (puutöö õpetaja, Tallinna Tondi Põhikool; disainer, MRK Magic Design), Andres Veel (puutööõpetaja Hiiumaa Ametikool, Weel OÜ), Valdur Tilk (puukäsitöömeister, Puupank), Indrek Tirrul (Eesti Rahva Muuseum puidukonservaator), Meelis Kihulane (puukäsitöömeister Põlvamaalt), Andry Kikkull (puiduspetsialist, Eesti Tööõpetejate Selts, Tallinna Ülikool).

 

Tuhala Ajaloo- ja Kunstikamber MTÜ ning Maalehe ühiselt korraldatud konkursi EESMÄRK on meelitada rohkem inimesi väärtustama esiisade puutööoskust ning rahvakunsti ja rahvuslikke puutöötraditsioone kasutades heatasemeliste puitesemete loomist. Konkursi tulemuste ja autorite tutvustamine meedias motiveerib lugejaid hiljem ise nuga voolimiseks kätte võtma või traditsioonilise puukäsitöö tooteid väärtustama ja tarbima.


Paljud õpivad erinevaid rahvapärase puutöövõtteid, mis hiljem unustatakse või ei praktiseerita neid kunagi. Konkurss on ellu kutsutud eesmärgiga meelitada osalema kõiki, keda teema kõnetab, olenemata puidutöö oskustest, teadmiste avarusest. Ootame KÕIKI, kel kasvõi ainult tahtmine.