Väikekandle valmistamine

16/07/2018 - 20/07/2018

00:00 - 00:00

Aeg: 16. – 20.07., kell 10.00–16.30 (sealhulgas 30 min lõunapausi)

Koht: Raadi puidukonserveerimise tööruum (Narva mnt 177)

Läbiviija: Roland Suits

Töökorraldus: sissejuhatav loeng, praktiline töö 5×6 h; osalejate arv 5; 5-päevane kursus.

Õpitoa sisu tutvustus: lühiülevaade väikekannelde ajaloost, mida illustreerib ERMi esemekogude põhjal koostatud näitus rahvalikest keelpillidest. Praktilise töö käigus valmistatakse väikekannel.

Tulem: Osalejad on saanud ülevaate väikekandle ajaloost ning valmistanud endale ise pilli.

Töövahendid: vajaminevad materjalid korraldaja poolt.

Hind: 70 €. Hind sisaldab juhendamistasu viiel päeval, osalejatele kaasa antavaid õppematerjale, materjale ja tööriistu. Õpitoa eest tasumine toimub ERMi e-poe kaudu, selle link saadetakse teile registreerimisel automaatvastusena e-posti.

Registreerumine ja lisainfo: kursusel osalemiseks registreeruda hiljemalt 12. juuliks kodulehe registreerimislehel, telefonil 736 3058 või opitoad@erm.ee.

Lisainfo: http://www.erm.ee/et/content/v%C3%A4ikekandle-valmistamine