Volikogu. Käsitööliidu 90 juubeli tähistamine ja Pärandihoidja auhindade üleandmine

09/02/2019

00:00 - 00:00

 

 

Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu laiendatud volikogu

Laupäev, 9. veebruar 2019 Tallinna Rahvaülikool (Estonia pst. 5a).

Osalevad paikkondade käsitööseltside ja alaliitude juhid, koostööpartnerite esindajad.

Esitatakse juhatuse aastaaruanne 2018 ja võetakse vastu tegevusplaan aastaks 2019.

 

Pidupäeva aktus ja vastuvõtt kell 14.00 – 18.00 (kutsetega)

Mustpeade Maja, Pikk tn 26 Tallinn.

Ettekanded ja tunnustamine.

Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu ja Rahvakultuuri Keskuse aastaauhinna Pärandihoidja 2018 välja andmine.

Eesti Moekunstnike Ühenduse etendus “Eestlane olla…”

Korraldajad: Anu Hint ja Anne Metsis.

Muusika Ivi Rausi.

 

Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit väärtustab, hoiab ja arendab paikkondlikke eripärasid arvestades rahvuslikke käsitöötraditsioone kui kultuurinähtust ja elatusallikat.

Liidul on liikmeid (MTÜ-d, seltsingud) igas paikkonnas ja teeme koostööd erinevate käsitöövaldkonna alaliitudega (rahvarõivas, lapitöö, kangakudumine jne).Toetajaliikmed on käsitööga tegelevad väikeettevõtted ja üksikisikud. Aastast 2014 anname välja märki Tunnustatud Eesti Käsitöö.

 

Esimene Pärandihoidja aastaauhinnad jagati välja aastal 1998.

 

 

Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu ja Rahvakultuuri Keskuse aastaauhinna Pärandihoidja 2018 esemelise rahvakunsti alalhoidmise ja edasiarendamise eest saavad:

Meelis Kihulane, traditsiooniliste puutöö tehnikate uurimine ja õpetamine.

Õnne Uus, vanausuliste traditsioonilise käsitöö uurimine ja õpetamine.

Anu Pink, pärandtehnoloogia (silmuskudumine) uurimine ja õpetamine.

 

Hõbemärgid

Pikaajalise silmapaistva tegevuse eest käsitööliidu ülesehitamisel ja edasiarendamisel

 

Mirje Sims, Inrit Kala, Mareli Rannap, Kärt Summatavet, Urve Selberg.

 

Loe auhindadest lähemalt

 

 

Info

Liina Veskimägi-Iliste 56674671