Noor Käsitöömeister

Noor Käsitöömeister on tunnustus kuni 26-aastasele, käsitööerialal õppivale noorele. Preemia eesmärk on märgata ja toetada noori käsitööhuvilisi, suunata tähelepanu nende tegevusele ja toetada nende loomingulist arengut.
Ettepanekuid tunnustuse ja Eesti Kultuurkapitali preemia saamiseks võivad esitada nii kutset andvad koolid, keskseltsi liikmed, juhatuse liikmed. Otsuse langetab käsitööliidu juhatus.