Pärandihoidjad 2016: Anu Randmaa, Anne Ütt ja Marge Tadolder

Möödunud nädalavahetusel pärjas käsitööliit Pärandihoidjad 2016 auhinnaga taas 3 tugevat meistrit ning rahvatraditsioonide kandjat.

 

Pärandihoidjad 2016

 

Pärandihoidja 2016 laureaadid:
Anu Randmaa, rahvuslike käsitöötraditsioonide alahoidmise ja rahvarõivaprogrammi edendamise eest.
Anne Ütt, paikkondlike rahvuslike käsitöötraditsioonide alahoidmise ja edendamise eest.
Marge Tadolder, paikkondlike rahvuslike käsitöötraditsioonide alahoidmise ja edendamise eest.