Info kauplejale_ Tallinna Ettevõtlusameti Messitoetus Tln kauplejatele

Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit võtab endale õiguse valida Mardilaadal osalevad meistrid ja ettevõtted.

 

 

Uutel tulijatel palume saata oma ettevõtte lühitutvustus, tootekirjeldused ning mõned fotod. Võimalusel ka kodulehe vm aadress, kus saab toodetega tutvuda.
2018. aasta Mardilaadale algab taotluste registreerimine 01.09.2018.

Käsitööliit arvestab valiku tegemisel aastateemat, tööde kvaliteeti ja laadal olevate tootegruppide suurust. Soovime laadal esitleda võimalikult laiaulatuslikult Eesti rahvuslikku käsitööd.

 

Lõpliku otsuse teeb komisjon hiljemalt 9. oktoobriks. Komisjon on moodustatud ERKL juhatuse liikmetest ja Eesti käsitööspetsialistidest..
Kõigiga, kes esitasid sooviavalduse enne 25. septembrit võetakse ühendust e-posti teel, hiljemalt 9. oktoobriks.

Vastus teatatakse e-posti teel.

 

Täname kõiki Mardilaadale registreerunud kauplejaid ning anname teada, et 2018 aasta Mardilaadale kauplejate registreerumine on lõppenud!

 

 

 

UUDIS 2018_ MESSITOETUS

Tallinna väike-ja keskmise suurusega ettevõtjale, osalemiseks Eestis toimuvatel messidel, mis on suunatud ärikontaktide loomisele, uute turustuskanalite leidmisele ja müügi edendamisele ning arendamiseks selle kaudu väikeettevõtlust Tallinnas.

Lisainfo ja toetuse taotlemine Tallinna Ettevõtlusameti kodulehe kaudu: https://www.tallinn.ee/ettevotjale/Teenus-Messitoetus