Info kauplejale, messitoetus

 

 

Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit võtab endale õiguse valida Mardilaadal osalevad meistrid ja ettevõtted.

Uutel tulijatel palume saata oma ettevõtte lühitutvustus, tootekirjeldused, kodulehekülg/ mõned fotod aadressile info@folkart.ee

Mardilaada avalduste vastuvõtmine 1.-25. september 2022.

Käsitööliit arvestab valiku tegemisel aastateemat, tööde kvaliteeti ja laadal olevate tootegruppide suurust. Soovime laadal esitleda võimalikult laiaulatuslikult Eesti rahvuslikku käsitööd.

 

Lõpliku otsuse laadal osalemise kohta teeb komisjon hiljemalt 30. septembriks ja vastus avaldusele teatatakse e-kirja teel. Komisjon on moodustatud ERKL juhatuse liikmetest ja Eesti käsitööspetsialistidest..

 

Laada lahtioleku ajad 2022

3. november N kell 12-19

4. november R kell 10-21 (käsitöö-öö 18-21)

5. november L kell 10-19

6. november L kell 10-16

 

 

Uus Toode MardiLaadal

 

Terviseohutus MardiLaadal

 

 

Messitoetus 2021 

Messitoetus on loodud Tallinna väike-ja keskmise suurusega ettevõtjale, osalemiseks Eestis toimuvatel messidel, mis on suunatud ärikontaktide loomisele, uute turustuskanalite leidmisele ja müügi edendamisele ning arendamiseks selle kaudu väikeettevõtlust Tallinnas.

Lisainfo ja toetuse taotlemine Tallinna Ettevõtlusameti kodulehe kaudu: https://www.tallinn.ee/ettevotjale/Teenus-Messitoetus