Info kauplejale, messitoetus

 

 

Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidul on õigus valida Mardilaadal osalevad meistrid ja ettevõtted.

Uutel tulijatel palume saata ettevõtte lühitutvustus, tootekirjeldused, kodulehekülg ja mõned fotod aadressile info@folkart.ee

Mardilaada avalduste vastuvõtmine toimub 15. augustist 15. septembrini 2024.

Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit arvestab valiku tegemisel aastateemat, tööde kvaliteeti ja laadal olevate tootegruppide erinevust. Soovime laadal esitleda võimalikult mitmekesist Eesti rahvuslikku käsitööd.

 

Lõpliku otsuse laadal osalemise kohta teeb komisjon hiljemalt 1. oktoobriks 2024 ja vastus avaldusele teatatakse e-kirja teel.

Komisjon on moodustatud Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu juhatuse liikmetest.

 

Kauplejate registreerimine Mardilaadale on lõppenud!

 

Laat on avatud:

Neljapäeval, 9. novembril kella 12-19

Reedel, 10. novembril kella 10-21 (käsitöö-öö toimub kella 18-21)

Laupäeval, 11. novembril kella 10-19

Pühapäeval laata ei toimu!

 

 

Uus Toode MardiLaadal

 

 

Messitoetus Tallinna ettevõtetele 2023

Messitoetus on loodud Tallinna väike-ja keskmise suurusega ettevõtjale, osalemiseks Eestis toimuvatel messidel, mis on suunatud ärikontaktide loomisele, uute turustuskanalite leidmisele ja müügi edendamisele ning arendamiseks selle kaudu väikeettevõtlust Tallinnas.

Lisainfo ja toetuse taotlemine Tallinna Ettevõtlusameti kodulehe kaudu: https://www.tallinn.ee/ettevotjale/Teenus-Messitoetus