Aasta esimeses hõimuklubis tuleb juttu soome-ugri rahvaste pildilisest kujutamisest

22/01/2020

17:00 - 17:00

Kolmapäeval, 22. jaanuaril 2020 kell 17.00 toimub
Eesti Keele Instituudi suures saalis (Roosikrantsi 6, Tallinn) kevadhooaja esimene Fenno-Ugria
hõimuklubi, kus ajaloolane Linda Kaljundi (Tallinna Ülikool) räägib sellest,
kuidas kujunes soome-ugri rahvaste pildilise kujutamise traditsioon Vene
tsaaririigis.
Juttu tuleb sellest, millised paistavad soome-ugri rahvad võrdluses Vene
impeeriumi rahvaste, aga ka teiste koloniseeritud põlisrahvaste kujutistega;
milline on selle traditsiooni mõju soome-ugri rahvaste uurimisele ja
mõtestamisele ning kas ja kuidas avaldub vana imperiaalne-koloniaalne
„vallutaja pilk“ soome-ugri identiteedis ja kultuurimälus täna.
Ajaloolane Linda Kaljundi sõnul on neid küsimusi oluline esitada, sest
paljud vanade koloniaalsete piltide motiivid ja stereotüübid elavad edasi ka
tänapäeval ning on märkamatult saanud osaks nii eestlaste kui soomeugrilaste
visuaalsest identiteedist ja minapildist.
Ettekanne põhineb Kumu näituse “Vallutaja pilk” materjalidel, mis räägivad
piltide tähtsusest kolonialismi ajaloos. Näitusel on eksponeeritud ka
joonistusi eestlastest, soomlastest, isuritest ja teistest läänemersoome
rahvastest, aga ka mordvalastest ja põhjarahvastest.
Kuni 26. jaanuarini avatud näituse kuraatorid on Kadi Polli, Eha Komissarov
ja Linda Kaljundi.
Linda Kaljundi (sünd. 06.06.1979) on doktorikraadiga ajaloolane ning
Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi dotsent. Hetkel on ta ka
Kumu kunstimuuseumi külaliskuraator.
Fenno-Ugria korraldab klubiõhtuid, kus astuvad üles hõimurahvaste, nende
kultuuride ja keeltega erinevalt seotud inimesed alates 2001. aastast.
Hõimuklubid toimuvad koostöös Eesti Keele Instituudiga.
Kõik huvilised on oodatud! Osavõtt sündmusest on prii.
Korraldajad:
MTÜ Fenno-Ugria Asutus
www.fennougria.ee
Eesti Keele Instituut
www.eki.ee
Toetajad:
Tallinna Kultuuriamet
Eesti Kultuurkapital
HTM hõimurahvaste programm
Lisainfo:
Fenno-Ugria Asutus
Jaak Prozes
GSM: 5012319