Eesti Sõjamuuseumis on avatud teabenäitus soome-ugri rahvaste iseseisvusest ja autonoomiast

18/02/2020

PRESSITEADE

Eesti Sõjamuuseumis on avatud teabenäitus soome-ugri rahvaste iseseisvusest ja autonoomiast

Eesti Sõjamuuseumis – kindral Laidoneri muuseumis (Viimsi, Mõisa tee 1) saab näha unikaalse fotomaterjali põhjal koostatud teabenäitust „Kellele iseseisvus, kellele autonoomia. 100 aastat soome-ugri iseolemist“, mis käsitleb eestlaste ja meie hõimurahvaste autonoomiate ning iseseisvuse kujunemist saja aasta eest.

 

 

 

 

Sada aastat tagasi toimusid pöördelised sündmused kogu Venemaal ja Euroopas. Lisaks Soome, Eesti  ja Ungari iseseisvumisele saavutasid samal ajal territoriaalautonoomia ka Nõukogude Venemaa suuremad soome-ugri rahvad – mordvalased, udmurdid, marid, komid ja karjalased. Kõigi nende rahvaste iseseisvumispüüdlustele ongi näitus pühendatud.

 

 

„Näitus annab hea ülevaate soome-ugri rahvaste autonoomia ja enesemääramise käigust 100 aastat tagasi. Läbi piltide ning kirjelduste on näha rahvaste territoriaalse autonoomia püüded, mis on üks osa rahvuslikust iseolemisest,“ sõnas näituse üks koostajaid, Jaak Prozes.

Näituse esitlus toimub teisipäeval, 18. veebruaril kell 17.30 sõjamuuseumi 3. korrusel.

Kell 18 kõlavad muuseumi saalis tervitussõnavõtud. Näitust ning selle ajaloolisi taustu tutvustavad koostajad, ajaloolased Jaak Prozes ja Peep Pillak. Rahvaviise kodukohast ja koduigatsusest esitavad äsja Eesti Muusikaakadeemias pärimusmuusika alal doktorikraadi kaitsnud udmurditar Maria Korepanova, mari pärimuslaulik Anna Mišina ja eesti kandlemängija Kristi Mühling. Õhtu on pühendatud lähenevale Eesti Vabariigi aastapäevale.

Oodatud on kõik huvilised, kuid oma tulekust on soovitav eelnevalt märku anda (kontaktid alla).

Taustainfo:

Näituse materjal lähtub 2018. aasta sügisel EV100 välisprogrammi raames toimunud hõimupäevade rahvusvahelisest konverentsist, kus pidasid ettekandeid soome-ugri rahvaste väljapaistvad ajaloolased. Kuna huvi seni käsitlemata teemavaldkonna vastu oli suur, koostas Fenno-Ugria konverentsi ettevalmistamise käigus kogutud materjalidest ka laiemale üldsusele mõeldud teabenäituse. Konverentsil osalenud ajaloolased panustasid haruldaste arhiivifotode ning tekstimaterjalidega, millele on lisatud nende rahvaste ajalugu käsitlevat üldist informatsiooni.

Näituse tekstid on koostanud ajaloolased Jaak Prozes ja Peep Pillak, toimetanud Kadi Sarv, näituse kujundasid Peeter Laurits ja Kadri Liis Rääk. Näituse valmimist toetas EV100 välisprogamm. Esmakordselt esitleti näitust hõimupäevade ajal Riigikogu galeriis ning nüüd jätkab ta ringkäiku Eesti haridusasutustes, muuseumides ja kultuurikeskustes. Eesti Sõjamuuseumis on näitus avatud kuni 10.maini.

Väljaandja: MTÜ Fenno-Ugria Asutus

Näituse korraldajad: MTÜ Fenno-Ugria Asutus ja Eesti Sõjamuuseum

Kuidas tulla: https://esm.ee/kulastajale/kulastusinfo

Näitusega seotud pildimaterjali leiab siit (näituse avamine Riigikogus, fotograaf Erik Peinar).

 

Lisainfo:

Jaak Prozes
MTÜ Fenno-Ugria Asutus
tel 6445155

info@fennougria.ee

 

Helen Kruusvee

Eesti Sõjamuuseum

Tel 621740

info@esm.ee