Fenno-Ugria Asutus MTÜ sündmused märtsikuus

19/03/2019 - 21/03/2019

Fenno-Ugria Asutus MTÜ sündmused, mis on
pühendatud ÜRO poolt algatatud põliskeelte aastale!

Teisipäeval, 19. märtsil
kell 17:15 toimub Fenno-Ugria ruumes udmurdi keele tund.

Neljapäeval, 21.
märtsil kell 16:00 avatakse Tallinna Ülikoolis koostöös Eesti Rahva
Muuseumiga näitus „Ajanihe“ ning samal õhtul kell 19:00 on kõigil huvilistel
võimalik tulla Vanalinna Muusikamajja kuulama udmurdi ansambli Invis
kontserti.

 

Täpsemalt:

Teisipäeval, 19. märtsil kell 17:15 toimub Fenno-Ugria ruumes (Pärnu mnt
28-9) udmurdi keele tund, mille viib läbi Eesti Udmurdi Seltsi „Ošmes“
esimees Elena Kirt. Soome-ugri vähemus- ja põliskeelte hääbumise üheks
põhjuseks on see, et neid keeli kasutatakse üksnes kogukonnasiseselt, mitte
teiste rahvastega suheldes. Sugulaskeeli õppides aitame kaasa sellele, et
need keeled kõlaksid vene keele asemel ka rahvaste vahelises suhtlemises.
Samuti tõuseb seeläbi nende keelte maine. Fenno-Ugria pakub kõigile
huvilistele võimalust meie sugulaskeeltega tutvust teha. Kevadhooajal
toimuvad udmurdi, mari, komi, ersa keele lühitunnid. Sügisel jätkab
Fenno-Ugria läänemeresoome keelte tutvustamisega. Tunde viiakse läbi
koostöös Eestis tegutsevate soome-ugri seltsidega, kelle esindajad on ka
tundides õpetajateks. Huvi korral võib meie õpetajad kutsuda tunde läbi
viima ka koolidesse, lasteaedadesse, raamatukogudesse jm
kultuuriasutustesse. Lähem info udmurdi keele tunni kohta on leitav SIIT
<https://fennougria.ee/fenno-ugria-kutsub-udmurdi-keele-ja-kultuuri-tundi/>
.

 

Neljapäeval, 21. märtsil kell 19:00 toimub Fenno-Ugria Hõimuõhtu ning
Udmurdi ansambli Invis kontsert Vanalinna Muusikamajas. Sündmusel esitab
unikaalseid ja arhailisi udmurdi viise Tatarstanist, Varkled-Bodja külast
pärit ansambel Invis. Küla elanikud on säilitanud looduseusu ja iidse
kombestiku, mida aitavad tutvustada seal välitöid teinud folklorist Nikolai
Anisimov (Eesti Kirjandusmuuseum) ja etnoloog Eva Toulouze (Tartu Ülikool).
Kontsert on tasuta! Lähem teave
<https://fennougria.ee/hoimuohtu-ja-kontsert-udmurdi-maailmavaade-ja-silmapi
ir/> SIIN.

Kõik sündmused on pühendatud ÜRO põliskeelte aastale!

2019. aasta on kuulutatud ÜRO Peaassamblee otsusega rahvusvaheliseks
põliskeelte aastaks. <https://en.iyil2019.org/>

Põliskeelte aasta korraldamise juhtorganiks on määraud ÜRO Hariduse, Teaduse
ja Kultuuri Organisatsioon UNESCO. UNESCO esitatud statistika järgi on
maailmas 370 miljonit põlisrahvaste esindajat 90 riigis ning 5000 erinevat
põlisrahvaste kultuuri.

Maailmas on 7000 keelt, neist 2700 on hävimisohus. Keel on isiku
identiteedi, maailmatunnetuse ja kultuuri edasi kandmise alus. Keelte
hävimisega ohus kultuuriline mitmekesisus. Allikas: Välisministeerium. Lähem
teave <https://vm.ee/et/rahvusvaheline-poliskeelte-aasta-2019> SIIN.

Lisainfo:

Jaak Prozes

MTÜ Fenno-Ugria Asutus

Nõunik

GSM: 5012319

jaak.prozes@fennougria.ee

<http://www.fennougria.ee> www.fennougria.ee

<http://www.facebook.com/fennougria> www.facebook.com/fennougria

<http://www.instagram.com/fennougria> www.instagram.com/fennougria