IX Ettevõtlusfoorum

08/10/2016

IX käsitööettevõtluse foorum
8. oktoobril 2016
Värska Kultuurikeskuses Setomaal
Üheskoos tegutsedes jõuab kaugemale
Seto Käsitüü Kogo 10 aastat
KAVA
9.00 – 12.00
Võimalus külastada Setomaa ateljeesid ja käsitöötubasid: Seto Ateljee-Galerii,
Obinitsa Külakeskuse käsitöökorrus – käsitööettevõtjad Margit Mehilane ja Terje
Lillmaa, Piusa Savikoda, Sujur, Värska käsitööselts Kirävüü.
Ateljeede külastamine algab Obinitsast. Kogunemine kl 9.00 galerii ees.
12.30 Registreerumine, lõunasöök ja näitused Värska Kultuurikeskuses
13.30 Avasõnad
13.45 Tervitus. Liina Veskimägi-Iliste, Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit
14.00 Käsitööettevõtluse ühistegevusest Setomaal. Sigre Andreson ja Ingrit Kala, Seto
Käsitüü Kogo
14.30 Eesti Käsitööettevõtete Liit. Liivi Soova, Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit
15.00 Loomeettevõtlusest Seto Ateljee-Galerii näitel. Ülle Kauksi ja Evar Riitsaar, Seto
Ateljee-Galerii
15.30 Kohvipaus
16.00 Käsitöö ja kõikvõimas internet. Külli Jacobson, OÜ Kagu Kudujad
16.30 Taluarhitektuuriga seotud ettevõtlus. Ahto Raudoja, OÜ Katusõkatja
17.00 Käsitööalase ettevõtluse ja koostöö teemal jagavad kogemusi Eesti
pärimuskultuuri piirkondade esindajad: Mare Mätas (Kihnu Kultuuriruum), Kaja
Allilender (Mulgi Kultuuri Instituut), Vilve Oja (Vana-Võromaa käsitüütsõõr),
Ingrit Kala (Seto Käsitüü Kogo)
18.00 Käsitööettevõtlusauhind 2016 väljaandmine
18.30 Seto praasnik koos õhtusöögi, kultuuriprogrammi ja tantsuga
Päeva modereerib Margus Timmo, Setomaa Valde Liit
Info ja registreerumine meiliaadressil kogo@setomaa.ee 3. oktoobri õhtuni. Registreerimisel
väljastatakse arve. Ööbimisvõimaluste kohta küsi infot kogo@setomaa.ee.
Osalustasu 10 eurot sisaldab ateljeede külastusi, ettekandeid, toitlustust (3 korda) ja õhtust
kultuuriprogrammi.