Muhu naine oo kut lill..

07/05/2019

10:00 - 10:00

Eesti Käsitöö Maja rahvakunstigaleriis avatud näitus Muhu naine oo kut lill.. 07.-27. mai 2019.

Galerii on avatud E-L 10.00– 18.00
P 10.00 – 17.00, Pikk 22, Tallinn

 

MUHU KÄSITÖÖSELTS OAD JA EED MTÜ

 

Muhu Käsitööselts Oad ja Eed MTÜ tegutseb aastast 1996. Asutajaliikmeid oli kuus, praegu on liikmeid 22. Seltsi eesmärgiks on rahvusliku käsitöö, eriti Muhus ajalooliselt viljeletud käsitöövaldkondade ja -võtete elujõulisena hoidmine: õppimine ja õpetamine, tutvustamine ja populariseerimine.

Oleme regulaarselt korraldanud erinevaid kursuseid: telgedel kudumine, nahkehistöö, vana Muhu tikand, roosimine, traditsioonilised kudumisvõtted Muhu sukkade ja kinnaste kudumisel, Muhu naise tanude valmistamine jpt, kus lisaks seltsi liikmetele osaleb ka palju käsitööst huvitatud muhulasi. Viimastel aastatel oleme pidevalt koolitanud  käsitööhuviliste gruppe nii Eestist kui ka välismaalt.

Käsitööselts on oma tegevusaastate jooksul aktiivselt kaasa löönud erinevatel valla üritustel, igal aastal läbi viinud mitmeid töötubasid, heategevuslikus korras valmistanud Muhu lasteaiale rahvariided,  kingitused  ja meened  Laulumaia  võistluse jaoks  ning Saarte Laste folklooripäevadel osalejatele. Traditsiooniks on saanud jõulukingituste tegemine Muhu Hooldekodu elanikele,  valla  kevadlaadal ning Mihklipäeva laadal osalemine ja erinevate toitude/ hoidiste konkursside läbiviimine.

  1. aastal korraldasime koostöös Eesti Käsitööliiduga Muhus käsitööpäevad, millest võttis osa üle 100 huvilise erinevatest Eesti maakondadest, loomulikult ka muhulased. Muhu päevadel on selts välja pannud käsitöönäitusi, korraldanud õpitubasid. 2019.a märtsis toimus Muhus Saaremaa käsitööpäev, mille organiseerimisel aktiivselt kaasa lõime.

2014.a korraldasime ülemuhumaalise käsitöö ülevaatenäituse Ajast Aega Ajatu, kus eksponeerisime kohalike meistrite viimase 10 aasta käsitöid, 2015. a tegime väljapaneku Muhu rahvarõivastest ja nende ainetel loodud riietusesemetest, 2016.a näituse teemaks oli taaskasutus: kaltsuvaibanäitus Triibuline Muhu.

  1. a alustasime rahavariiete valmistamine projektiga „Muhu naene oo kut lill…“ ning 2017.a ja 2018. korraldatud näitustel oli väljapanek seltsiliste valmistatud Muhu naise põlledest ja tanudest.

Suhtleme ja vahetame kogemusi ka teistes Eesti piirkondades tegutsevate käsitööühendustega. Seltsil on väga hea koostöö kohalike eakate käsitöömeistritega, kes on aidanud läbi viia traditsioonilise Muhu käsitööga seotud kursuseid ja andnud edasi oma oskusi. Käsitööseltsi järelkasvuks on Muhu Põhikoolis tegutsev  tikkimisring.