näitus “KAASAV ELU”_ erivajadusega lastele mõeldud õppevahenditest

10/03/2020 - 21/03/2020

Tallinna Ülikooli Astra Teadlaste Foorumis ja Teabekeskuse galeriis Narva mnt 29 on kuni 20. aprillini avatud erivajadustega lastele mõeldud õppevahendite näitus:

“KAASAV ELU”

Tänapäeval liigutakse kaasava keskkonna poole ning üha olulisemalt tõuseb esiplaanile vajadus luua selliseid tooteid ja teenuseid, mis arvestaksid erinevate sihtgruppide vajadustega. Ühiskonna kui terviku huvidest lähtuvalt on igati loomulik, et kõik lapsed saaksid oma vaimsetele ja kehalistele eeldustele ning võimalustele vastavat haridust.
Seetõttu peaks nii õppevahendite kui -keskkondade loomisel arvestama õpilaste vajadustega. Mõistlik on luua vahendeid, mis on universaalsed, kuid kohaldatavad individuaalsetele vajadustele. Ka pisikestest detailidest saab alguse õppematerjali või igapäevaste esemete ligipääsetavamaks muutmine.

Kogemused näitavad, et tõeliselt innovatiivseid õppevahendeid saab luua, kui loomisprotsessi kaasata õpilased/üliõpilased, õpetajad, erinevate erialade teadlased, spetsialistid, disainerid, tootjad jt.

Pedagoogidele, lastevanematele, disaineritele ja kõikidele huvilistele suunatud näitus annab ülevaate, kuidas Tallinna Ülikooli erinevate erialade üliõpilased rakendasid interdistsiplinaarselt oma teadmisi, luues kasutajasõbralikke õppevahendeid, mis ühteaegu on universaalsed ja rakendatavad laiemas sihtgrupis, sealjuures arvestavad ka erinevate erivajadustega. Vahendite loomisel läheneti probleemidele kasutajakeskse disaini põhimõtetest lähtuvalt, mille kohaselt selgitati välja kasutaja reaalsed vajadused, arvestati vahendite loomisprotsessis sihtgrupi vajadustega ning hinnati tulemit läbi kasutajakogemuse.

“Kaasav ELU“ pakub ideid:
* kuidas muuta õppetööd toetavad vahendid jt igapäevaselt
kasutatavad asjad ligipääsetavaks;
* aitab leida vastuse küsimusele: kas erivajadus on ikka eriline?
* annab nõu õpetajatele, lapsevanematele jt, kuidas toime tulla
probleemsetes situatsioonides;
* ning ülevaate Tallinna Ülikooli integreeritud tehnoloogiate ja
käsitöö erialal 15 aasta jooksul pimedatele/vaegnägijatest
lastele valmistatud puuteraamatutest.

Toetajad: Eesti Pimedate Raamatukogu, Tallinna Heleni Kool, Tallinna Tondi Põhikooli Tuisu osakond, Porkuni Kool, Tartu Emajõe Kool, Flügger Group A/S, Kohila Vineer OÜ, PipeLife Eesti AS, I.D. Kangas OÜ.

Lisainfot näituse kohta SIIT

 

Loe lisaks puuteraamatute kohta SIIT