Vana-Võromaa käsitöökonkurss „AIGU OM“  tulemused

06/05/2020 - 08/05/2020

00:00 - 00:00

Vana-Võromaa Käsitüü MTÜ pressiteade 06.05.2020

 

Käsitöökonkurss andis hoogu „Aigu om“ sõnumite levimisele

 

Täna, 6. mail 2020 kuulutati veebi vahendusel välja käsitöötoodete konkursi „Aigu om“ tulemused. MTÜ Vana-Võromaa Käsitüü poolt korraldatud konkursil sai peapreemia sildiseeria „Aig and hüvvä nõvvu“, mille autoriks oli konkursi käigus tekkinud Loominguline Seltskond Kats sõnomituujat (Epp Margna ja Külli Eichenbaum). Teise preemia sai Heli Esko autorlusega kandekott „Aigu om kõkõ tetä“. Eripreemiad said tooted Võromaa aonäütäjä (autor Jaanus Mark), persealonõ „Tassa 100 tulli“ (autor Liilia Tann) ja teekann koos tassiga „Aeg maha“ (autor Jana Valge).

 

Konkurss kestis 6. veebruarist kuni 30. aprillini, kokku laekus 26 erinevat tööd, osales 15 autorit ja töid esitati viieteistkümne märksõna all.

 

  1. mail hindas töid viieliikmeline hindamiskogu, mille liikmeteks olid Karille Bergmann (Vana-Võromaa Käsitüü MTÜ), Tiina Hallimäe (arendusnõunik Võru linnavalitsusest), Kristi Kahu (Põlvamaa turismikoordinaator Põlvamaa Arenduskeskusest), Kadri Moppel (Võrumaa turismikoordinaator Võrumaa Arenduskeskusest) ning Vilve Oja (Vana-Võromaa Käsitüü MTÜ). Peale hindamisvooru selgus, et hindepunktid jagunevad poolte tööde puhul üsna tasavägiselt – kõrgeid hindeid väärivaid tooteid oligi päris palju. Preemiate määramisel sai aluseks koondhinnete pingerida.

Komisjon märkis kokkuvõtteks, et konkurss täitis väga hästi oma eesmärgi – Vana-Võromaa eripära ja „Aigu om“ sõnumit edasi andvaid omapärased käsitöötooteid on kohalike meenete hulka juurde tulnud. Paljude tööde juures on näha ka võrokestele tähtsat alalhoidlikkuse mõtteviisi: kasutatud on kohalikke ja naturaalseid materjale, mõeldud on eseme praktilisele kasutatavusele ja seejuures loodushoidlikkusele, taaskasutusele.

Konkursil osalenud toodetega saab tutvuda videote ja fotode vahendusel Vana-Võromaa Käsitüü FB lehel: https://www.facebook.com/pg/vanavoromaahandycraft

 

Sel korral ei saanud konkursil osalejaid kokku kutsuda pidulikuks tänamiseks-premeerimiseks, aga kõik osalejad saavad tänukirjad ning ühtlasi ka tagasiside hindamiskomisjonilt ning pakkumised toodete müügivõimaluste kohta nii Vana-Võromaa e-poes UmaPuut, muuseumipoodides ja suvepoodides.

 

Konkursi läbiviimiseks on MTÜ Vana-Võromaa Käsitüü saanud toetust Vana-Võromaa pärimuskultuuri toetusmeetmest.

 

Kuigi konkurss on lõppenud, võib jätkuvalt luua „Aigu om!“ tooteid, sest selleteemalist väljapanekut plaanib Vana-Võromaa Käsitüü sügisesel Tallinna Saku Suuralli mardilaadal kas siis sel aastal, kui laat toimub või siis järgmisel aastal.

 

Vana-Võromaa eripära esiletoovate toodete konkursse on kavas jätkata, järgmise konkursi teema on veel arutamisel – aigu om!

 

Täiendav info:

Vilve Oja

vilve.oja@gmail.com

tel 5541999

MTÜ Vana-Võromaa Käsitüü